Skip to main content

Förtroende på arbetsplatsen

Förtroende på arbetsplatsen innebär en trygghet i att medarbetarna agerar ärligt, öppet och rättvist. Medarbetarna tar sitt ansvar och håller sina löften. De stöder och respekterar varandra och fattar beslut för det gemensamma bästa.

Förtroendet på arbetsplatsen ökar också då medarbetarna har en gemensam förståelse för arbetets mål och handlingssätt.

Kom ihåg

Den anställda

Att bygga upp och upprätthålla ett ömsesidigt förtroende är en pågående process. Det kräver en insats och ansvar från varje person på arbetsplatsen.

En enskild arbetstagares agerande kan ha en stor inverkan på stämningen och förtroendet på hela arbetsplatsen på ett eller annat sätt.

Chefen

Chefens agerande har en stor inverkan på stämningen på arbetsplatsen. Att bygga upp och upprätthålla ett ömsesidigt förtroende kräver kontinuerliga ansträngningar och engagemang från chefens sida för ett öppet, ärligt och uppmuntrande ledarskap.  

Förtroendet på arbetsplatsen ökar också då de anställda förstår vad som förväntas av dem. Det är bra om chefen och den anställda går igenom den anställdas personliga mål, till exempel i ett utvecklingssamtal.

Företagshälsovården

Att främja ett ömsesidigt förtroende är en komplex och mångfacetterad uppgift. Det kräver samarbete och engagemang från olika aktörer.

Företagshälsovårdens expertis och förhållningssätt kan vara viktiga faktorer för att främja förtroendet.

Nyttiga länkar

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av