Skip to main content

Att ta upp frågor på arbetsplatsen

Att ta upp frågor innebär att man inleder en öppen och konstruktiv diskussion på arbetsplatsen om en iakttagelse, ett bekymmer eller ett problem. Man kan förstå, hantera och lösa situationen som tagits upp tillsammans.

Vem som helst kan föreslå ett ingripande samtal oavsett roll eller position. Med andra ord kan chefen, arbetstagaren, arbetskamraten, en representant för personalförvaltningen, en representant för arbetarskyddet eller företagshälsovården föreslå ett ingripande samtal.  

Öppenhet, tillit och en respektfull attityd är viktiga faktorer när man ska ta upp en fråga. 

Att främja en kultur där man tar upp frågor kräver tid och ständigt arbete. Det kräver också en trygg atmosfär. 

En kultur där man tar upp frågor har stora fördelar för arbetsplatsens välbefinnande och produktivitet. När de anställda känner sig hörda och uppskattade blir de mer engagerade i sitt arbete och sin organisation.

Kom ihåg

Chefen

Chefen ska sträva efter att skapa en atmosfär där allas åsikter beaktas och de anställda värdesätts. Det främjar en kultur där man tar upp frågor samt stärker lagandan, motivationen och engagemanget på arbetsplatsen.

Företagshälsovården

När företagshälsovården aktivt främjar en kultur av att ta upp frågor kan den 

  • hjälpa till att förebygga hälso- och arbetsrelaterade utmaningar 
  • stärka de anställdas välbefinnande 
  • stödja organisationens övergripande produktivitet.

Nyttiga länkar

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Verktygslådan för psykisk hälsa är Arbetshälsoinstitutets publikation för arbetsplatser och företagshälsovård. Den innehåller perspektiv och lösningar för att bygga upp en arbetskultur som stöder det psykiska välbefinnandet.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av