Skip to main content

Arbetsklimatet

Arbetsklimatet baseras på de anställdas upplevelser, interaktion, attityder och känslor på arbetsplatsen. Arbetsklimatet påverkar de anställdas motivation, engagemang och prestation.

Ledningen och cheferna ansvarar för att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat. De anställda skapar och upprätthåller i sin tur arbetsklimatet.  

På arbetsplatsen ska man våga vara sig själv och uttrycka sin åsikt utan att vara rädd för att hamna i onåd.

Nyttiga länkar

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Verktygslådan för psykisk hälsa är Arbetshälsoinstitutets publikation för arbetsplatser och företagshälsovård. Den innehåller perspektiv och lösningar för att bygga upp en arbetskultur som stöder det psykiska välbefinnandet.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av