Skip to main content

Arbetsplatsen

Här hittar du information som är särskilt riktad till anställda, chefer och företagshälsovården.

Arbetsplatsen som stöd för det psykiska välbefinnandet

Hur kan man bygga upp en välmående arbetsplats och till och med förebygga psykiska problem med hjälp av gemenskapen på arbetsplatsen? Hur skiljer sig arbetstagarens, chefens och företagshälsovårdens roller åt i centrala frågor? Här hittar du konkreta instruktioner och verktyg relaterade till ämnet.

Materialet har producerats i ett samarbete mellan Psykporten och Keva.

Esimerkkikuva mielenterveystalon julisteista työpaikan seinällä.

Utskrivbara A4-affischer för kafferummet (på finska):

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

På vilken nivå ligger mina symtom?

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av dessa teman