Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för social ångest!

Upplever du att sociala situationer är spännande? Ger det dig ångest att vara i centrum av uppmärksamhet? Rodnar eller svettas du lätt i andras sällskap? Detta egenvårdsprogram hjälper dig med din sociala ångest.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Nästan alla blir nervösa ibland, till exempel när de ska uppträda eller när de är bland nya människor. Om nervositeten försvårar livet och man som ett resultat undviker sociala situationer kan det vara fråga om social ångest.

Det är en vanlig ångeststörning som går att behandla. Om du upplever att du behöver en förändring kan egenvårdsprogrammet för social ångest vara till nytta för dig.

Detta egenvårdsprogram passar för alla som upplever nervositet eller rädsla i sociala situationer. Du behöver inte ha diagnostiserats med ångest. Det räcker att du vill reflektera över din situation och hitta förbättringar till den.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom. Du kan använda programmet vid sidan av annan behandling eller självständigt.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för social ångest

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

För unga finns det ett egenvårdsprogram för ångest, som även behandlar social ångest:

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om social ångest.

Du lär dig om orsakerna till social ångest och hur tankar påverkar känslor och handlingar. Du lär dig att identifiera handlingsmönster som upprätthåller nervositeten.

Du får också information om hur man behandlar social ångest.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Du lär dig sätt att få mer kontroll över din sociala ångest.

Först övar du avslappning och medveten närvaro. Avslappning gör att du kan hantera spännande situationer bättre.

Du lär dig att känna igen de tankar som upprätthåller dina rädslor. Du utsätter dig själv gradvis för spännande situationer. Du övar också på att rikta din uppmärksamhet och din interaktionsförmåga.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du lär dig att upprätthålla de resultat du uppnår genom att bekanta dig med exponering som en livsstil. Du kan hitta sätt att leva ett mer rädslofritt liv.

Du lär dig också mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till och med ta en kaffepaus vid datorn medan du läser information om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. Genom att öva på att använda verktygen i lätta situationer, så hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara sträng mot dig själv. Gå igenom programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig