Pakko-oireiden omahoito

Nouseeko mieleesi toistuvasti epämiellyttäviä ajatuksia, joita on vaikea tai mahdoton hallita? Tai onko sinulla voimakas tarve toistaa rituaalinomaisesti tiettyjä rutiineja? Aiheuttaako tilanne sinussa ahdistusta? Jos kaipaat tilanteeseen muutosta, voi pakko-oireiden omahoito-ohjelmasta olla sinulle hyötyä.

Pakko-oireiden omahoito-ohjelma perustuu pakko-oireisen häiriön hoidossa tehokkaiksi todettuihin ja tutkittuihin toimintatapoihin. Ohjelma sisältää tietoa ja harjoituksia, jotka auttavat sinua saamaan pakko-oireesi paremmin hallintaan. Ohjelman tavoitteena on auttaa sinua vähitellen luopumaan pakkotoiminnoista sekä vähentää pakkoajatusten aiheuttamaa ahdistusta. Näin pakko-oireet vähitellen helpottuvat ja niiden kielteiset vaikutukset muuhun elämään pienenevät.

Voit hyödyntää ohjelmaa riippumatta siitä, onko sinulla pakko-oireisen häiriön diagnoosia vai ei. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Voit käydä sen läpi kokonaan tai valita itsellesi sopivimmat kohdat ja harjoitukset.

Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai oireesi ovat vakavia, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinut paikallisten palveluiden piiriin.

 
mistä pakko-oireissa on kyse?

Pakko-oireet ilmenevät pakkoajatuksina ja pakonomaisina rituaaleina. Lievinä tällaisia esiintyy kaikilla ihmisillä. Jokainen on joskus huolissaan esimerkiksi siitä, onko hän jättänyt kahvinkeittimen päälle. Joku kerta hän saattaa jopa palata kotiin tarkistaakseen asian. Joskus pelko tulipalon syttymisestä muuttuu kohtuuttoman voimakkaaksi ja tarkistamiseen alkaa kulua päivittäin huomattavasti aikaa. Tällöin kyse saattaa olla pakko-oireisesta häiriöstä. 

Irti pakko-oireista

Pakko-oireita voidaan hoitaa. Keskeistä oireista irtautumisessa on opetella vähitellen kohtaamaan ahdistavat tilanteet ilman rituaaleihin turvautumista. Näin tarve rituaalien suorittamiselle vähitellen hälvenee. Lisäksi pakkoajatuksia opetellaan hyväksymään, jolloin niiden aiheuttama ahdistus lievittyy ja lopulta myös pakkoajatusten määrä lähtee vähenemään.

Suunta eteenpäin

Kun pahimmista pakko-oireista on päästy eroon, voidaan aloittaa oman elämän laajempi tutkiskelu. Tässä vaiheessa opetellaan suhtautumaan sallivammin itseä ja omia tunteita kohtaan. Kun pakko-oireet eivät enää vie entiseen tapaan aikaa ja energiaa, on myös aika pohtia elämään uusia itselle merkityksellisiä sisältöjä.