Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito

Seksuaalisuutta on monenlaista ja seksuaaliset mieltymyksemme voivat suuntautua eri kohteisiin. Voimme tuntea seksuaalista kiinnostusta eri-ikäisiin ja eri sukupuolta oleviin ihmisiin, jotkut meistä myös tiettyihin asioihin tai esineisiin. Seksuaaliset mieltymykset ja niiden toteuttaminen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Päätös toimia oman kiinnostuksen ja mieltymyksen mukaisesti ei voi perustua vain omiin toiveisiin.

Seksuaalisuutta saa ilmaista varsin vapaasti, jos se ei loukkaa toisen ihmisen oikeuksia eikä riko lakia. On kuitenkin tekoja, jotka eivät koskaan kuulu seksuaalisen ilmaisunvapauden piiriin. Näihin liittyvät kaikki ne seksuaaliset teot, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön (rikoslaki). Alaikäisiin lapsiin kohdistuvat seksu​aaliset teot eivät kuulu seksuaalisen ilmaisuvapauden piiriin. Lapsi on haavoittuva ja kaipaa erityistä suojelua ja huolenpitoa.

Tämän omahoito-ohjelman käyttäjää ei voida yksilöidysti tunnistaa millään tavalla.


Tämän omahoito-ohjelman ovat tuottaneet yhteistyössä:

Pelastakaa Lapset ry, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja HYKS Psykiatria.

Mistä on kyse

kun seksuaalinen kiinnostus kohdistuu itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin?

Mitä voin tehdä

kun seksuaalinen kiinnostukseni kohdistuu itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin?

OTAN VASTUUN

Mistä tukea ja apua omahoito-ohjelman rinnalle?