Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. TYÖKALUJA

Tunnesäätely tarkoittaa kykyä havainnoida, ilmaista ja säädellä omia tunnetiloja. Tunnesäätely kehittyy lapsuuden temperamentin ja kasvuolosuhteiden yhteisvaikutuksesta.

Tunnesäätely on taito missä muutkin, eli se opitaan ja sitä voi harjoitella. Tässä osiossa opit erilaisia keinoja tunnesäätelysi parantamiseksi.

Seuraavaksi käydään läpi

  • mitä on tunnesäätely
  • kuinka tunnehaavoittuvuutta voi vähentää
  • kuinka positiivisia tunnekokemuksia voi lisätä

Opit myös tunnistamaan ja nimeämään tunteita sekä havainnoimaan tilanteita, joissa tunteet vaikuttavat toimintaasi ei-toivotulla tavalla.

Harjoitukset ovat tärkein osa omahoito-ohjelmaa

On tärkeää, että tiedon lukemisen lisäksi teet myös harjoituksia.  

  • Harjoitusten tekemisen kautta muutut lukijasta aktiiviseksi tekijäksi.  
  • Näin otat askelia oman tilanteesi parantamiseksi.  
  • Niiden kautta pääset kartoittamaan ja miettimään ratkaisuja omaan tilanteeseesi.

Materiaaleihin pääset käsiksi kellon ympäri paikasta riippumatta. Voit tallentaa mieluisia harjoituksia esimerkiksi tietokoneesi kirjanmerkkeihin tai ottaa kuvakaappauksia puhelimellasi.

Taidot tunnesäätelyn apuna

Tässä osiossa saat tietoa erilaisista tunnesäätelytaidoista ja pääset harjoittelemaan niiden käyttöä.

Tilanne ja tunteen voimakkuus vaikuttavat siihen, millaisia tunnesäätelyn taitoja kannattaa kulloinkin käyttää. Eri tilanteissa tarvitaan erilaisia taitoja.

Kuinka voimakkaita tunteesi ovat?

Voit arvioida tunteiden voimakkuutta asteikolla 0–100. Kun arvioit tunteesi voimakkuudeksi noin 70–100, kannattaa sinun todennäköisesti kokeilla kriisitaitoja. Lievemmissä tunnetiloissa voit hyödyntää tunteensäätelytaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Kun tunnetilasi on melko neutraali, on tietoisen läsnäolon taitojen käyttäminen mielekästä. Usein täytyy samanaikaisesti tai peräkkäin hyödyntää useampia eri taitoja.

0–50: TIETOISEN LÄSNÄOLON TAIDOT. Kun tunnetilasi on melko neutraali, on tietoisen läsnäolon taitojen käyttäminen mielekästä.
50-70: TUNNESÄÄTELY- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT. Lievemmissä tunnetiloissa voit hyödyntää näitä.
70-100: KRIISITAIDOT. Kokeile näitä, kun tunteet ovat voimakkaat.

Miten harjoituksia tehdään?

Mistä aloitan?  

Voit tutustua niihin missä järjestyksessä haluat tai valita vain itsellesi sopivimmat.

 Sinun kannattaa ottaa muistiin harjoitukset, jotka koet erityisen hyviksi. Siten voit palata niihin pitkäjänteisesti.

Paljonko varaan aikaa? 

Harjoituksille on tärkeää varata riittävästi aikaa. On tärkeää, että teet niitä, vaikka se välillä tuntuisi haastavalta.

Joitakin harjoituksia on hyvä toistaa useita kertoja, jotta tekemistäsi muutoksista tulee kestävämpiä.

Seuraavalla videolla (1:21) saat vinkkejä omahoito-ohjelman harjoitusten tekemiseen. Samalla kuulet, miksi harjoitteluun kannattaa sitoutua. 

Anna aikaa muutokselle 

Motivaatio asioiden muuttamiseen vaihtelee. Myös voimia muutoksen toteuttamiseen voi välillä olla enemmän, joskus taas vähemmän. Muista, että tämä vaihtelu on luonnollista. 

Tee silti sopimus itsesi kanssa: kokeile tämän omahoidon ohjeita ja arvioi vasta myöhemmin niiden hyödyllisyyttä. 

Opit tässä osiossa keinoja toimintakyvyn palauttamiseen ja ajattelutavan uudistamiseen. Tee harjoituksia sen mukaan, mitkä niistä tuntuvat itsellesi tarpeellisilta. Muista kuunnella omia voimavarojasi.