Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Tunne-elämän epävakauteen kuuluu voimakkaita tunteiden vaihteluita ja tunnehaavoittuvuutta.

Jos oireet selvästi heikentävät toimintakykyä, voi kyseessä olla epävakaa persoonallisuushäiriö. Se on diagnosoitava mielenterveyden häiriö.

Lievempää tunne-elämän epävakautta esiintyy myös ilman, että kyseessä on persoonallisuushäiriö.

Tunne-elämän epävakauden kolme keskeisintä oirekokonaisuutta ovat

  • voimakkaat tunteiden vaihtelut ja tunnehaavoittuvuus
  • käyttäytymisen säätelyn häiriöt
  • ihmissuhteiden vaikeudet

Tunne-elämän epävakauteen kuuluu usein vaikeuksia säädellä tunteita ja mielialoja. Tässä keskeistä on

  1. herkkyys tunneärsykkeille
  2. tunnereaktioiden voimakkuus
  3. hidas palautuminen perustasolle

Muista

Tunne-elämän epävakauteen kuuluu voimakkaita tunteiden vaihteluita. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsii 1/100. Tunne-elämän epävakautta esiintyy myös ilman persoonallisuushäiriötä.