Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

3. Tarkkaavaisuuden kohdentaminen

Sillä, mihin kohdistaa tarkkaavaisuutensa, on merkitystä tunnesäätelyn kannalta. Jos tuska on tuttua, voivat myönteiset tapahtumat ja tunteet jäädä huomaamatta tai haihtua nopeasti.

Yritä huomata positiiviset asiat ja kiinnitä niihin huomiosi tietoisesti. Jos mielesi vaeltaa kielteisiin asioihin, anna itsesi vain havaita asia. Kokeile sen jälkeen, voisitko palauttaa huomioisi takaisin myönteisiin asioihin ja tapahtumiin.

Tarkoituksena ei ole mitätöidä tuskaa ja kärsimystä, vaan antaa tietoisesti tilaa myönteisten tunteiden kokemiselle.

Seuraavan harjoituksen avulla voit opetella tarkkaavaisuuden kohdentamista.

Kohdenna tarkkaavaisuus (7:08)

Miksi?

Opit havainnoimaan mielessäsi esiintyviä ajatus- ja tunnetiloja ilman, että takerrut yksittäisiin havaintoihin.

Miten?

Harjoituksen aikana olet tietoinen kehostasi sekä ympäristöstäsi tulevista aistihavainnoista ilman, että sinun täytyisi reagoida niihin.

Valitse ennen harjoituksen alkua miellyttävä kohde, johon voit kiinnittää katseesi. Se voi olla esimerkiksi maisema, esine tai seinällä oleva kuva. Harjoituksen tekstissä on katsomisen kohteena maisema.

Tarkoitus ei ole tehdä havaintoja katseltavasta kohteesta. Kohde toimii visuaalisena ankkurina. Siihen kiinnitetään huomio ja tarkkaavuus silloin, kun mieli pyrkii takertumaan ajatusten käsittelemiseen.

Harjoituksia on hyvä tehdä päivittäin ja joskus useammankin kerran päivässä.
  • Harjoituksia on tärkeä tehdä säännöllisesti, vähintään 2–3 viikon ajan.
  • Säännöllinen harjoittelu saa aikaan kestävämpiä muutoksia. 

Voit kuunnella tai lukea harjoituksen.

Audio file