Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä epävakaus on?

Epävakaudesta kärsivien mieliala vaihtelee keskimääräistä enemmän. Se voi muuttua usein ja voimakkaasti.

Epävakaus

Epävakaus eli tunteiden vaihtelu tarkoittaa sitä, että henkilö kokee huomattavia ja voimakkaita muutoksia mielialassaan. Mieliala voi muuttua tiheästi esimerkiksi alakuloiseksi, masentuneeksi, ärtyneeksi, ahdistuneeksi, epätoivoiseksi tai vihaiseksi. Muutokset eivät välttämättä ole äkillisiä.

Vaikka epävakaudessa esiintyy paljon vihaisuutta, esiintyy monilla myös omien tunteiden liiallista kontrollointia. Tunteiden säätely voi vaihdella ylikontrolloinnin ja alikontrolloinnin välillä.

Epävakauteen liittyy tyhjyyden tunnetta

Epävakaudesta kärsivillä on usein tyhjyyden, päämäärättömyyden, masennuksen, arvottomuuden, haavoittuneisuuden ja häpeän kokemuksia. Monet, mutta eivät kaikki, ovat kokeneet elämässään vaikeita asioita, kuten kaltoinkohtelua ja erityisesti tunteiden laiminlyöntiä.

Epävakaus on selviytymisstrategia

Monet epävakauteen liittyvät oireet ovat itse asiassa selviytymisstrategioita. Vaikka ne voivat vaikuttaa äkkivääriltä tai epäloogisilta, ovat ne toimivinta, mitä ihminen on toistaiseksi oppinut selviytyäkseen olojensa kanssa.

Itsensä vahingoittaminen on yleistä

Epävakauteen liittyy paljon muitakin oireita, ja itsemurhariski on kohonnut. Etenkin kriisien yhteydessä esiintyy usein itseä vahingoittavaa käyttäytymistä. Siksi kriisitaitojen oppiminen on toipumisessa tärkeää.