Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

7. Arvot tunnesäätelyn tukena

On tärkeää, että olet tietoinen omista arvoistasi. Tällöin tiedät, mitkä asiat tekevät elämästäsi elämisen arvoisen.

Arvot ovat asioita, joita pitää tavoittelemisen arvoisina ja merkityksellisinä. Ne toimivat suunnannäyttäjinä elämässä. Arvot voivat liittyä esimerkiksi perheeseen, ihmissuhteisiin, ammattiin, opiskeluun, terveyteen, uskontoon tai harrastuksiin.

Yhteiskunta, kulttuuri ja perhetausta vaikuttavat siihen, mitä arvoja omaksuu. Siksi on tärkeää pysähtyä pohtimaan, mitkä ovat juuri minun henkilökohtaiset arvoni ja minkälaisia asioita elämässä arvostan.

Millaisia muutoksia haluat elämääsi?

Arvioi, elätkö arvojesi mukaista elämää ja näkyvätkö arvot arjen valinnoissasi? Jos näin ei ole, pohdi millaisia muutoksia haluat elämääsi.

Joskus olosuhteet voivat olla sellaiset, että arvojen mukaisten valintojen tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta. Silloin unelmat voivat toimia valintojen suuntaviivoina ja kantaa eteenpäin.

Unelmille on hyvä antaa tilaa arjessa, sillä niiden avulla on mahdollista nähdä uusia mahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoisia näkökulmia.

Omien arvojen määrittely

Kuvitellaan, että sinulla on syntymäpäiväjuhlat.

  • Minkälaisen puheen haluaisit ystävän pitävän sinulle?
  • Mitä toivoisit ystäväsi kertovan sinusta?
  • Kuvittele tai kirjoita sellainen puhe, jonka toivoisit kuulevasi.
  • Lopuksi voit arvioida, kuinka puheen asiat toteutuvat elämässäsi tällä hetkellä.

Tämän pohjalta voi arvioida, elätkö sellaista elämää kuin toivoisit eläväsi.

Puhe

Loading ...

Arvot ja tunnesäätely

Tunnesäätelyn ongelmat voivat estää elämästä arvojen mukaista elämää. Tunnemielen vallassa saatat tehdä impulsiivisia ja arvojesi vastaisia valintoja. 

Saatat esimerkiksi riidellä perheenjäsenten kanssa pienistäkin asioista, jolloin toistuvat riidat vaikuttavat kielteisesti väleihinne.

Harjoitus: Tunnesäätelyn ongelmat ja arvojeni mukainen elämä

Miksi?

Opit huomaamaan omat haastekohtasi tunnesäätelyssä.

Miten?

Kirjaa ylös tilanteita, jolloin tunnesäätelyn ongelmat ovat haitanneet arvojesi mukaisen elämän toteutumista.

Mitä haluaisit tunnesäätelyongelmien suhteen muuttuvan, jotta voisit elää omien arvojesi mukaista elämää?

Loading ...