Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten epävakautta hoidetaan?

Epävakauden hoidon kulmakiviä ovat pitkäjänteinen hoitoon sitoutuminen ja valmistautuminen kriisitilanteisiin ennakolta.

Tämä omahoito-ohjelma auttaa sinut alkuun omien tunteidesi vakauttamisessa. Se on ensimmäinen askel kohti ehyempää kokemusmaailmaa.

Voit käyttää omahoito-ohjelmaa riippumatta siitä, koetko tunne-elämän epävakautta vai onko sinulla diagnosoitu persoonallisuushäiriö.

Jatka tästä eteenpäin!

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Tunnesäätelyn ongelmaa ja sen hoitamista kuvataan tässä omahoito-ohjelmassa dialektisen käyttäytymisterapian käsittein.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa 

  • itsenäisesti
  • odottaessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena 
  • muun hoidon jo loputtua

Ammattilaiselta saatava apu

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Epävakauteen sopivilla psykososiaalisilla hoidoilla voidaan tehokkaasti lieventää oireita ja niistä aiheutuvaa haittaa sekä edistää sopeutumista ja parantaa toimintakykyä. 

Muista

Käytettävän psykososiaalisen hoidon pitää olla epävakauteen suunniteltua. Tavanomainen keskusteluhoito ei aina auta.

Epävakaan persoonallisuushäiriön Käypä hoito -suosituksen mukaan tutkimusnäyttöön perustuvia ja toimivia psykososiaalisia hoitomuotoja ovat:

  • dialektinen käyttäytymisterapia
  • skeematerapia
  • mentalisaatiopohjainen terapia
  • transferenssikeskeinen psykoterapia
  • STEPPS (Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving)

Näihin menetelmiin pohjautuvia hoitoja on joillain alueilla saatavilla myös julkisesta terveydenhuollosta.

Lääkehoito 

Myös lääkkeistä voi olla hyötyä. Psykoosilääkkeet, mielialan tasaajat tai serotoniinin takaisinoton estäjät saattavat lievittää joitain epävakauden oireita, kuten impulsiivisuutta, aggressiivisuutta, mielialojen heittelyä ja ahdistuneisuutta.

Muista

Rauhoittavista lääkkeistä ei ole todettu olevan hyötyä epävakauden hoidossa.