Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

NEUTRAALI TUNNETILA

Kun tunnetilasi on melko neutraali, on tietoisen läsnäolon taitojen käyttäminen mielekästä. Tietoinen läsnäolo tarkoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista juuri käsillä olevaan hetkeen.

Siitä voidaan käyttää myös nimityksiä mindfulness, tietoisuustaidot ja hyväksyvän läsnäolon taidot.

Nämä taidot lisäävät itsehavainnointikykyä sekä tietoisuutta siitä, mitä mielessä tapahtuu. Tällöin hahmottaa paremmin, mitä ajatuksia ja tunteita kulloinkin on. Taidoista on apua muun muassa stressinhallinnassa sekä masennuksen, kiputilojen ja tunnesäätelyongelmien hoidossa.

Tietoinen läsnäolo käytännössä

Tietoinen läsnäolo tarkoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista käsillä olevaan hetkeen. Siinä havainnoidaan ja kuvaillaan kokemuksia esimerkiksi seuraavasti:

  • Millaisia tuntemuksia kehossa on?
  • Mitä aistit havainnoivat juuri nyt?
  • Millaisen tunnetilan vallassa mieli on?
  • Mitä ajatuksia mielessä on?

Tietoinen läsnäolo on kykyä olla hereillä nykyhetkessä. Kokemukset todetaan sellaisina kuin ne ovat. Niitä ei arvoteta tai pyritä muuttamaan.

Opit vähitellen

  • havaitsemaan ja tunnistamaan tunteita ja ajatuksia
  • erottamaan ulkoiset tapahtumat omista ajatuksista ja tunteista
  • ottamaan etäisyyttä ja tasaamaan voimakasta tunnetilaa 

Tietoisen läsnäolon avulla voi tunnistaa, miten kokee ympäristönsä. Tällöin hahmottaa paremmin, miten ottaa ympäristöstä vastaan informaatiota ja tulkitsee sitä sekä kuinka tähän kaikkeen reagoi.

Läsnäolon harjoitteleminen luo pohjaa itsesäätelylle ja itsehavainnoinnille. Sen kautta voi myös altistaa itseään pelottaviksi kokemilleen ajatuksille ja tunteille. 

Tietoinen läsnäolo voi auttaa tunnesäätelyongelmissa

Läsnäolon harjoittelu voi auttaa tunnistamaan tunteita ja ajatuksia sekä luottamaan niihin. Se voi myös auttaa erottamaan ajatuksia ja tunteita toisistaan sekä erottamaan tosiasioita niihin liittyvistä tulkinnoista ja ajatuksista.

Esimerkiksi pelontunne ei välttämättä tarkoita, että tilanne on vaarallinen. Samoin kuin ajatus siitä, että ”kukaan ei rakasta minua” ei välttämättä tarkoita, että minua ei rakasteta.

Kun oppii hyväksyvällä tavalla tunnistamaan ja seuraamaan, mitä itsessä tapahtuu, voi itseymmärrys parantua.

Hyväksyvä havainnointi

Jotta voi huomata, mitä ympäristössä ja mielessä tapahtuu, tarvitaan kykyä havainnoida. Monilta voimakkaasti tuntevilta ihmisiltä tapahtumat, ajatukset ja tunteet voivat vilahtaa ohi. Tällöin tapahtumat saattavat vaikuttaa käsittämättömiltä ja ennalta-arvaamattomilta.

Voimakkaita ja pelottavia tunteita kokeva voi yrittää selviytyä vaikeista tilanteista sulkemalla tunteet pois. Se puolestaan voi johtaa tyhjyyden- tai merkityksettömyydentunteeseen