Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

VOIMAKAS TUNNETILA

Voimakkaassa tunnetilassa on hyvä käyttää kriisitaitoja. Tunteiden hyväksyminen ja vastaanottaminen on erityisen tärkeää. Tunteiden ja todellisuuden hyväksyminen sellaisena kuin ne ovat, on yksi tärkeimmistä kriisitaidoista.

Tunteiden hyväksyminen tarkoittaa sitä, että surullisena saa olla surullinen ja iloisena iloinen. Tätä kutsutaan myös omien tunteiden validaatioksi eli todesta ottamiseksi: se, mitä koen, on oikeutettua ja ymmärrettävää.

Milloin tunteita tulee säädellä tai muuttaa?

Välillä tarvitaan myös tunteiden muuttamista ja säätelyä. Voimakas ahdistus voi estää ajattelun. Jotta ajattelu onnistuu, täytyy ahdistusta vähentää.

Joskus tunteita täytyy muuttaa siksi, että niiden käsittelyä täytyy siirtää parempaan hetkeen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos kotona on ollut riitaa ennen töihin lähtöä. Tunteiden ja ongelmien käsittelyä täytyy lykätä työpäivän ajan, jotta työasiat saa hoidettua.

Hae tasapainoa tunteiden hyväksymisen ja muuttamisen välille

Liiallinen tunteiden muuttaminen voi johtaa niiden välttelyyn ja lopulta siihen, että tunteita ja asioita ei käsitellä. Ei ole myöskään hyvä kääntää kielteisiä tunteita keinotekoisesti myönteisiksi.

Kyse on tasapainon hakemisesta. On tärkeää kyetä muuttamaan tunnetta tilanteen niin vaatiessa, mutta samalla hyväksyä ja kuunnella, mitä tunne viestii.

Miten toimia ensisijaisten ja toissijaisten tunteiden kanssa?

Ensisijaisia ja toissijaisia tunteita kannattaa käsitellä eri tavoin. Ensisijaisia tunteita on hyvä kuunnella ja pyrkiä ilmaisemaan rakentavasti.

Toissijaista tunnetta, kuten epätoivoa tai vihaa, kannattaa pyrkiä muuttamaan. Tällaisen tunteen mukaan impulsiivisesti toimiminen voi johtaa ikävään lopputulokseen.

Toissijaisen tunteen alta löytyvä ensisijainen tunne tai kokemus kaipaa hyväksyntää ja validaatiota. Tällaisia tunteita voivat olla esimerkiksi pettymys, loukkaantuminen tai torjutuksi tuleminen.

Tunteiden hyväksyminen

  1. Nimeä ensin jokin tunnetila, jonka huomaat itsessäsi nyt.
    Pyri havainnoimaan tunnetta yrittämättä muuttaa sitä millään tavalla.
  2. Havainnoi, kuinka tunne välillä hieman voimistuu tai heikentyy.
    Voit myös havainnoida, missä kohtaa kehossasi huomaat tunteen.
  3. Jos huomaat, että sinulle tulee tuomitsevia ajatuksia.
    Pane ne merkille ja kokeile, voitko päästää niistä irti. Anna ajatusten ja tunteiden tulla ja mennä kuten pilvet taivaalla tai aallot meressä.