Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

10. Vuorovaikutustaidot

Toimivaan vuorovaikutukseen kuuluu taito kuvata omia tunteita ja ajatuksia ilman liiallista hyökkäävyyttä, vaatimista tai tuomitsevuutta itseä tai toisia kohtaan.

Kun tunteet ovat voimakkaita, ajattelu kapeutuu ja itseilmaisu muuttuu vaikeammaksi. Voimakas tunnetila yllyttää herkästi tuomitseviin ajatuksiin, mikä voi johtaa toisten syyttelyyn, leimaamiseen, nopeiden päätelmien tekoon sekä puolustautumiseen.

Tunteiden kuvailu auttaa muita ymmärtämään sinua

Tunteiden ja ajatusten kuvaaminen tekee itseilmaisustasi tarkempaa. Mitä enemmän kuvailet, sitä helpompi vastaanottajan on kuulla viestisi. Kun vastaanottaja ymmärtää sinua, ei hän välttämättä tunne tarvetta puolustautua.

Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa joku läheisesi huutaisi sinulle: ”Hitto, että olet pässi!” Miten reagoisit?

Tällainen arvosteleva syytös ei kuvaa sitä, mitä välillänne tapahtui. Entä jos läheisesi kuvailisi asian syyttelyn sijaan: ”Minua ottaa päähän, että et kuuntele asiaani keskeyttämättä. Koen sen loukkaavana.” Olisiko viesti helpompi ottaa vastaan?

Mitä haluat tilanteessa saavuttaa?

Kun olet vuorovaikutustilanteessa, jossa tunteet alkavat kuumentua, pysähdy hetkeksi ja ota aikalisä. Mieti, mikä on tavoitteesi tässä vuorovaikutustilanteessa. Onko ensisijaisena tarkoituksenasi saada asia hoidettua, säilyttää ihmissuhde vai säilyttää itsekunnioituksesi?

Tehokas vuorovaikutus sisältää nämä kaikki osatekijät erilaisin painotuksin.

Vuorovaikutuksen tavoitteiden tutkiminen

Jokainen vuorovaikutustilanne sisältää kolme tavoitetta: haluamme saada asian hoidettua sekä säilyttää ihmissuhteen ja oman itsekunnioituksemme. Eri tavoitteet korostuvat eri tilanteissa.

Mieti esimerkiksi tilannetta, jossa haluat saada palkankorotuksen. Tällöin asiatavoite eli palkan nostaminen on ensisijainen tavoitteesi, mutta samalla haluat säilyttää hyvät välit pomoosi. Sekä palkankorotuksen saaminen että hyvien välien ylläpitäminen esimiehen kanssa voivat olla itsekunnioituksesi kannalta tärkeitä tavoitteita.

Vuorovaikutuksen tavoitteiden tasapaino

Jos jokin näistä kolmesta tavoitteesta jää liian vähälle huomiolle tai korostuu koko ajan, seuraa ongelmia. Jos esimerkiksi pelkäät konflikteja, saatat toistuvasti nostaa ihmissuhdetavoitteen tärkeimmäksi sekä miellyttää muita asia- ja itsekunnioitustavoitteen kustannuksella. Kieltäytyminen tai mielipiteen sanominen voi olla vaikeaa.

Pohdi haasteitasi vuorovaikutuksessa

Pohdi hetken ajan ongelmallisia vuorovaikutustilanteitasi. Onko niissä epätasapainoa eri tavoitealueiden suhteen? Voisiko tavoitteiden miettiminen helpottaa vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta?

Tämän tehtävän tavoitteena on harjoitella kuvaamaan toiselle, mitä tilanteessa ajattelet, tunnet, haluat ja toivot. Tämä tulee tehdä selkeästi, jämäkästi ja ilman turhia anteeksipyytelyitä, mutta silti ystävällisesti.

Vuorovaikutuksen haasteet

Tavoite

Tunnistat omat haasteesi vuorovaikutustilanteissa.

Ohje

Alle on listattu asioita, jotka vaikeuttavat vuorovaikutustilanteissa pärjäämistä. Merkitse asiat, jotka tunnistat itsessäsi.

Loading ...

Validaatio vuorovaikutustaitona

Itsen ja toisen validaatio eli todesta ottaminen on yksi tärkeimpiä vuorovaikutustaitoja. Kun tiedostaa omat ajatukset, tunteet, tarpeet ja toiveet, voi ottaa itsensä todesta.

Kun oman olonsa tunnistaa, voi selkeämmin ja tarkemmin kuvailla omia tunteitaan ja ajatuksiaan myös muille. Mitä tarkemmin pystyy kertomaan, mikä on aiheuttanut reaktion ja miltä se tuntuu, sitä helpompi toisen on näitä reaktioita ymmärtää. Erityisen tärkeää on pyrkiä tavoittamaan ensisijainen tunne.

Esimerkki

”Tunnistan olevani pettynyt, kun hän perui tapaamiseen, jota olin odottanut. Tunnen pettymystä, ja saan tuntea sitä niin kauan kuin se kestää.” 

Validointi käytännössä

Kun toinen kertoo ajatuksistaan ja tunteistaan, voit validoida häntä:

  • kuuntelemalla aktiivisesti
  • sanattomalla viestinnällä eli esimerkiksi ottamalla katsekontaktia, keskittymällä ja olemalla kiinnostunut
  • esittämällä lisäkysymyksiä
  • ilmaisemalla ymmärtäväsi toisen tunteita ja ajatuksia
  • kertaamalla toisen sanomat asiat
  • reagoimalla toisen käyttäytymiseen siten, että osoitat empatiaa ja välittämistä

Harjoitus: Toisen validointi

Tavoite

Opit tunnistamaan itsellesi toimivia validointikeinoja vuorovaikutustilanteissa.

Ohje

Pyri muutamassa seuraavassa vuorovaikutustilanteessa validoimaan toista osapuolta. Havainnoi, miten tilanne kehittyy, ja kirjoita havaintosi ylös.

Kuinka validoit toista osapuolta, ja mitä siitä seurasi?

Loading ...

Harjoitus: Omat vuorovaikutustavoitteeni

Tavoite

Opit tunnistamaan omia vuorovaikutustaitojasi, ja tiedät, mitkä niistä palvelevat sinua parhaiten. Tiedät myös, mitä taitoja haluaisit harjoitella lisää.

Ohje

Vastaa tehtävän kysymyksiin joko kirjoittaen tai pohtien.

Loading ...