Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

10. Aseta seuraamuksia

Vanhemman asettama seuraamus on vastaus lapsen kielteiseen käytökseen. Se auttaa lasta ymmärtämään syyn ja seurauksen suhdetta. Tarkoitus ei ole rangaista lasta vaan opettaa, että kielteisillä toimintatavoilla on seurauksia.

Seuraamus voi olla jonkin etuuden menetys tai tavaran pois ottaminen määräajaksi. Seuraamuksen ei tarvitse olla suuri ollakseen tehokas.

Varmista, että olet tutustunut positiivisiin keinoihin 1–6 ja ottanut ne käyttöön ennen tämän työkalun käyttämistä.

Kun käytät seuraamuksia

 • Lapsella pitää olla tiedossa, mistä käytöksestä hän saa seuraamuksen. Keskustele seuraamuksesta lapsen kanssa etukäteen.
 • Valitse seuraamus etukäteen. Sen tulee olla kohtuullinen, helppo toteuttaa, harmiton muille, selkeä ja riittävän pieni.
 • Toteuta seuraamus heti. Lapsi ei välttämättä motivoidu, jos seuraamus toteutuu vasta useamman tunnin tai päivän päästä.
 • Anna lapselle varoitus ennen seuraamuksen täytäntöönpanoa ja mahdollisuus vaihtoehdoille.
 • Käytä muotoa ”Jos…, niin…”, esimerkiksi ”Jos puet takkisi päälle, niin voimme mennä puistoon nyt. Muuten jäämme sisälle” tai ”Jos heität ruokaasi, niin vien ruoan pois viideksi minuutiksi”.
 • Huomioi, että tottelemisen tulee olla lapselle parempi valinta kuin seuraamus.
 • Mieti seuraamuksen kesto kohtuulliseksi. Jo pienikin aika on usein tehokas.
 • Ajan täytyttyä on tärkeää purkaa seuraamus, esimerkiksi palauttaa tavara lapselle. Näin annat lapselle mahdollisuuden noudattaa ohjetta ja saada kiitosta toivotusta käytöksestä.  

Kun lapsi ei tottele

Lasten itsenäistymiseen kuuluu, että he kokeilevat rajojaan eivätkä aina noudata vanhempien ohjeita. Jos lapsi ei noudata ohjetta, toista ohje. Mikäli lapsi ei vieläkään tottele, anna etukäteen sovittu seuraamus. Muista antaa lapselle hetki aikaa, esimerkiksi viisi sekuntia, noudattaa ohjetta. Ole johdonmukainen ja kehu lasta, kun hän toimii ohjeen mukaisesti.

 • Anna ohje, esimerkiksi ”Mene pesemään hampaasi”.
 • Odota viisi sekuntia.
 • Jos lapsi toimii ohjeen mukaisesti, kehu häntä, esimerkiksi ”Hienoa, kun menit pesemään hampaasi”.
 • Jos lapsi ei toimi ohjeen mukaisesti, toista ohje.
 • Odota viisi sekuntia.
 • Jos lapsi nyt toimii ohjeen mukaisesti, kehu häntä, esimerkiksi ”Hienoa, kun menit pesemään hampaasi”.
 • Jos lapsi ei toimi ohjeen mukaisesti, kerro ja toteuta seuraamus, esimerkiksi ”Pyysin kahdesti, etkä tehnyt kuten pyysin. Joudun ottamaan puhelimesi pois viideksi minuutiksi".

Katso havainnollistava kuva liitteestä: 

Huomaa

Jos lapset saavat aina seurauksia kielteisestä käytöksestä, mutta myönteiseen käyttäytymiseen ei kiinnitetä huomiota, käy ajan myötä niin, että myönteinen käytös vähenee ja kielteinen käytös vahvistuu.

Muista huomioida myönteistä käytöstä sekä kehua tai palkita lasta uusien käytösmallien omaksumisesta.

Harjoitus: Seuraamuksen käyttäminen

Tavoite

Opetat lapselle syyn ja seurauksen yhteyden. Vanhempana opit systemaattisen ja rauhallisen toimintatavan, jota voit käyttää silloin, kun lapsi vastustelee.

Ohje

Seuraavien toimintatapojen kautta opetat lapselle, että kielteisestä käytöksestä seuraa menetys. Näin lapsi oppii, että myönteinen käyttäytyminen on aina kannattavampaa.

Ota seuraavat toimintatavat käyttöön seuraamuksien asettamisessa
 1. Määrittele etukäteen kielteinen käytös, josta annat seurauksen. Kerro käytöksestä ja sen seuraamuksesta lapsellesi.
 2. Reagoi heti, kun käytöstä ilmenee.
 3. Jos lapsi ei tottele ohjetta toistosta huolimatta, anna seuraamus rauhallisesti. Ota esimerkiksi sovittu tavara lapselta pois.
 4. Selitä, miksi teet niin ja kuinka kauan seuraamus kestää. Kerro esimerkiksi, milloin lapsi saa tavaransa takaisin.
 5. Pysy johdonmukaisena ja rauhallisen jämäkkänä.
 6. Kun aika loppuu, pura seuraamus. Anna esimerkiksi lapselle tavara takaisin.

Mitä jos?

Lapsi saattaa pitää seuraamusta pienenä ja harmittomana. Vanhempi voi kokea, ettei seuraamus ollut riittävän tehokas.

Seuraamusten idea ei ole rangaista lasta vaan opettaa, että kielteisillä toimintatavoilla on seurauksia.

Esimerkiksi tavaran pois ottaminen tai puhelimen hetkellinen käyttökielto on riittävä menetys. Niiden kautta lapsi ymmärtää syyn ja seurauksen.

Jos seuraamus on kohtuuton, on kyseessä rangaistus. Rankaisevalla kasvatuksella lapsi ei opi kunnioittamaan sääntöjä.