Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

POSITIIVISET KEINOT

Nyt saat käyttöösi vanhemmuuden työkalupakin. Se sisältää positiivisia ja rajoittavia keinoja. Ohjelman työkalut 1–6 kuuluvat positiivisiin keinoihin. Niitä käytetään päivittäin säästelemättä.

Käytä positiivisia keinoja rajattomasti päivittäin

Positiiviset keinot vahvistavat lapsen myönteistä käytöstä. Niitä käytetään päivittäin rajattomasti ja säästelemättä.

Positiiviset keinot sisältävät kolme myönteisen käytöksen vahvistamisen osa-aluetta:

POSITIIVINEN VUOROVAIKUTUS

1. Yhteinen läsnäolo ja lapsilähtöisyys

2. Välitä ja kuuntele

MYÖNTEISEN KÄYTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

3. Huomioi ja kehu käytöstä

4. Palkintotaulukko

UUSIEN TAITOJEN JA KÄYTÖKSEN OPETTAMINEN 

5. Neuvotteleminen ja ongelmaratkaisutaidot

6. Tunteiden säätely

Positiivinen vuorovaikutus

Positiivista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä syntyy

  • yhteisestä läsnäolosta ja lapsilähtöisestä ajasta
  • välittämisen osoituksista ja kuuntelemisesta

Positiivisen vuorovaikutuksen työkalujen tavoite on vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä sidettä, parantaa vuorovaikutusta ja ilmapiiriä sekä lisätä vanhemman myönteistä asennetta lapseen.

Kun lapsen ja vanhemman välinen suhde on myönteinen, on vanhemman helpompi vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen ja opettaa tälle uusia taitoja.

Myönteisen käytöksen vahvistaminen

Vanhempi voi vahvistaa lapsen myönteistä käyttäytymistä huomaamalla sen ja antamalla siitä myönteistä palautetta.

Palautetta voi antaa

  • sanattomalla huomioimisella
  • sanallisilla kehuilla
  • palkinnoilla

Uusien taitojen ja käytöksen opettaminen

On tärkeää opettaa ja näyttää lapselle taitoja, joiden avulla hän voi oppia käyttäytymään toivotulla tavalla.

Lapselle kannattaa opettaa

  • neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
  • tunteiden säätelykeinoja

Muista

Kun vanhempi vahvistaa lapsen toivottua käytöstä johdonmukaisesti ja säännöllisesti, se lisääntyy. Vahvistaminen on toimivin tapa vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen.

Ongelmakäytöksen rajaaminen ilman myönteistä vahvistamista on tehotonta, koska tällöin lapsi ei omaksu toivottuja käytöstapoja.

Kun lapsi saa kiitosta käyttäytyessään toivotulla tavalla, oppii hän myös hakemaan huomiota myönteisillä tavoilla.