Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

5. Opeta neuvottelemista ja ongelmanratkaisutaitoja

Lapsi tarvitsee monenlaisia sosiaalisia taitoja, kuten neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Voit opettaa niitä lapsellesi näyttämällä mallia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Lapsi oppii näitäkin taitoja vanhempaansa mallintaen.

Katso lyhyeltä videolta (0:34) esimerkki tilanteesta, jossa vanhempi ja lapsi neuvottelevat onnistuneesti ilta-askareiden tekemisestä. 

Miksi neuvotella lapsen kanssa?

Neuvottelu- ja yhteistyötaidot opettavat lapselle:

 • toisten kuuntelemista ja omien näkemysten jakamista
 • kysymistä ja avun pyytämistä
 • yhteistyötä toisten kanssa
 • vastuun ottamista ja itsenäistä toimintaa

Kun vanhempi kuuntelee lapsen ehdotuksia ja mielipiteitä, hän antaa lapselle mallia toisen kunnioittamisesta. Vaikka vanhempi ja lapsi voivat olla asioista eri mieltä, on tärkeää oppia keskustelemaan rauhallisesti ja tekemään kompromisseja.

Neuvotteleminen pienen lapsen kanssa

Jo alle kouluikäinen lapsi opettelee neuvottelutaitoja. Hän voi nauttia sopimusten tekemisestä vanhemman kanssa. Muista silti, että vastuu päätöksistä on vanhemmalla. Se luo lapselle turvallisuudentunnetta.

Pienen lapsen kanssa neuvotteleminen voi olla esimerkiksi sitä, että vanhempi antaa kaksi vaihtoehtoa, joista lapsi voi valita.

Ongelmanratkaisu lapsen kanssa

Neuvottelu- ja yhteistyötaidot antavat hyvän pohjan ongelmaratkaisutaidoille. Opeta lapsi ratkaisemaan ongelmia ohjaamalla häntä ongelmanratkaisun eri vaiheiden läpi.

Kehu lasta oivalluksista ja ratkaisuyrityksistä, vaikka ne eivät selvittäisikään lopullista ongelmaa. Tärkeintä on oppia suhtautumaan ongelmatilanteisiin rauhallisesti.

Huomaa, miten itse toimit

Lapset ovat taitavia tarkkailemaan, miten vanhemmat ratkaisevat erilaisia ongelmia. Pysähdy siis miettimään, miten sinä kieltäydyt kutsusta, tuot esiin ruoan mauttomuuden tai käyttäydyt kiireessä.

Pyri näyttämään hyvää mallia ongelmien ratkaisemisessa ja ristiriitoihin suhtautumisessa. Salli kuitenkin kaikenlaiset tunteet, ja sanoita niitä lapselle.

Lapsen iän huomioiminen

Ongelmanratkaisutaidot vaativat kykyä yhdistää useita eri taitoja. Huomioi lapsesi ikä ja taidot, ja sovella ohjeita niihin sopiviksi.

Pienemmät lapset tarvitsevat paljon aikuisen apua ja mallia sekä vaihtoehtojen määrän pitämistä maltillisena. Isommat lapset voivat olla jo hoksaavia ja idearikkaita ongelmatilanteiden ratkojia.

Harjoitus: Neuvotteleminen ja ongelmanratkaisu

Tavoite

Opitte yhdessä lapsen kanssa, että ongelmia voi ratkoa rakentavasti ja yhteistyössä. Harjoitus auttaa vahvistamaan erilaisten näkökulmien hahmottamista ja huomioimista.

Ohje

Miettikää yhdessä jokin ongelma, johon toivoisitte ratkaisua. Asettukaa yhdessä ratkomaan ongelmaa.

Käytä apunasi kuuntelemisen taitoja. Lisää tietoa kuuntelemisen taidoista löytyy harjoituksesta 2. Välitä ja kuuntele.

Ongelmaa ratkaistaessa voitte myös piirtää tai kirjoittaa ideoitanne. Usein konkreettinen kuvatuki auttaa lasta pysymään paremmin mukana vuorovaikutustilanteessa.

Huomioi lapsesi ikä ja taidot. Sovella tarvittaessa harjoitus niihin sopivaksi.

Muista seuraavat asiat ratkaisutilanteessa:
 • Lähde neuvottelutilanteeseen avoimin ja rauhallisin mielin. Pyri mukautumaan myös lapsen asemaan.
 • Pyri tiedostamaan omat tunteesi ja reaktiosi.
 • Pyri pysymään aiheessa. Vältä kielteisten kokemusten nostamista esiin.
Käy ratkaisutilanteessa läpi seuraavat kohdat

Halutessanne voitte myös kirjoittaa vastaukset alta löytyviin laatikoihin.

Eritelkää ongelma ja määritelkää tavoite

Loading ...

Kartoittakaa vaihtoehdot aivoriihen avulla

Aivoriihessä kukin ehdottaa vapaasti kaikenlaisia ratkaisuja ja ideoita. Kirjoittakaa nämä ylös.

Esimerkiksi:

 • Lapsi ei tee läksyjä
 • Lapsi tekee läksyt heti koulusta tultuaan ennen välipalaa
 • Lapsi ja vanhempi tekevät läksyt yhdessä päivällisen jälkeen
 • Lapsi menee läksykerhoon
 • Lapsi tekee läksyistä puolet heti koulun jälkeen ja puolet ennen iltapalaa
Loading ...

Miettikää ratkaisujen positiivisia ja negatiivisia seurauksia

Loading ...

Arvioikaa vaihtoehtoja, ja valitkaa paras ratkaisu.

Jousta tarvittaessa ja tee pieniä myönnytyksiä lapsen toivomaan suuntaan. Joustaminen voi olla kokonaisratkaisun kannalta tuloksellista.

Loading ...

Laatikaa ratkaisusta sopimus, josta pidätte kiinni viikon ajan.

Loading ...

Lopuksi:

Arvioikaa ratkaisua arjessa. Aloittakaa tarvittaessa ongelmanratkaisu alusta.