Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. TYÖKALUJA

Tässä osiossa opit erilaisia keinoja, joilla voit hillitä ja ratkaista lapsesi käytösongelmia. Tehokkain tapa vähentää lapsen ongelmakäytöstä on vahvistaa hänen myönteistä käytöstään. Ongelmallisen käytöksen rajoittaminen ei toimi ilman myönteisen käytöksen vahvistamista.

Keinoja kohti muutosta

Hyvä uutinen on, että suurin osa perheistä hyötyy tässä ohjelmassa opittavien taitojen käyttämisestä. Avaimet onnistumiseen ovat teillä, sillä olette yhdessä lapsesi kanssa hänen vointinsa ja elämänsä parhaita asiantuntijoita.

Seuraavaksi opitte keinoja, joiden avulla on mahdollista saada lapsen haastava käytös paremmin hallintaan. Osa niistä voi olla teille entuudestaan tuttuja, osa taas uusia.

Toivottavasti löydätte teille sopivia keinoja, joita voitte arjessanne hyödyntää.

Jo se on merkittävää, että luet tätä tekstiä. Olet siis ainakin hetkeksi pysähtynyt miettimään tilannettanne ja toivot muutosta.

Aseta tavoite

Kun aloitat tämän ohjelman työkalujen käyttämisen, on hyvä asettaa selkeä muutostavoite. Määrittele tarkasti, minkälaisen käyttäytymisen haluat vähenevän. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka usein ja millaisissa tilanteissa lapsellasi ilmenee ongelmakäyttäytymistä. Miten toimit niissä tilanteissa vanhempana? Minkälaisia vanhemmuuden keinoja sinulla on käytössä?

Aseta ohjelmalle tavoite, joka on

  • selkeä ja tarkoin määritelty
  • mitattavissa
  • realistinen
  • mahdollista saavuttaa tietyssä ajassa
  • tärkeä

Esimerkiksi

Ongelmakäytös:
Lapsi vastustaa vanhempaa ja reagoi huutamalla aina, kun vanhempi ohjaa lasta tekemään läksyjä. Tilanteet päätyvät usein riitaan.

Tavoite:
Vanhempi ohjaa lasta läksyjen tekoon onnistuneesti. Lapsi ja vanhempi ilmaisevat itseään puhumalla. Tämä onnistuu neljänä päivänä viikossa sitten, kun taitoja on harjoiteltu päivittäin kuukauden ajan.

Anna aikaa muutokselle

Motivaatio asioiden muuttamiseen vaihtelee. Myös voimia muutoksen toteuttamiseen voi välillä olla enemmän, joskus taas vähemmän. Muista, että tämä vaihtelu on luonnollista. Muutos voi myös edetä eri tahtiin sinulla ja lapsellasi.

Tee silti sopimus sekä itsesi että lapsesi kanssa: kokeilkaa tämän ohjelman ohjeita, ja arvioikaa vasta myöhemmin niiden hyödyllisyyttä.

Muista kuunnella omia ja lapsesi voimavaroja. 

Harjoitukset ovat tärkein osa omahoito-ohjelmaa

Harjoitukset ovat ohjelman ydin. Parhaimman lopputuloksen saat, kun omaksut työkaluja esitetyssä järjestyksessä. Keskity positiivisten keinojen työkaluihin.

Työkalujen avulla

  • sinun ja lapsesi välinen myönteinen vuorovaikutus lisääntyy
  • lapsesi toivottu käytös vahvistuu ja sinä saat keinoja sen vahvistamiseen
  • opit keinoja ohjata lastasi
  • saat keinoja lapsesi ongelmakäyttäytymisen rajaamiseen

Aktiivinen harjoittelu tuo tulosta  

Vanhemmuustaitojen tarkka toteuttaminen ja säännöllinen harjoittelu arjessa on oleellista.

Kun toistat harjoituksia pitkäjänteisesti, saatte aikaan kestävämpiä muutoksia.  

Toiston kautta opitte hyödyntämään taitoja arjessa aina, kun niitä tarvitsette.

Vanhemmuuden työkalupakki ja työkalut

Tässä ohjelmassa saat käyttöösi vanhemmuuden työkalupakin. Se sisältää positiivisia ja rajoittavia keinoja.

Positiiviset keinot

Ohjelman työkalut 1–6 kuuluvat positiivisiin keinoihin. Positiiviset keinot vahvistavat lapsen myönteistä käytöstä. Niitä käytetään päivittäin rajattomasti ja säästelemättä.

Rajoittavat keinot

Ohjelman työkalut 7–10 kuuluvat rajoittaviin keinoihin. Niillä rajataan lapsen ongelmakäytöstä, ja niitä tulee käyttää harkitusti. Ne tulee ottaa käyttöön vasta sitten, kun edellä opetellut myönteiset keinot ovat jo käytössä.

Muista

Rajoittavat keinot eivät toimi, jos lapsen myönteistä käytöstä ei vahvisteta tai jos lapsen ja vanhemman välillä ei ole riittävästi positiivista vuorovaikutusta.