Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

7. Tee sääntöjä ja sopimuksia

On tärkeää, että vanhemmat asettavat lapselleen johdonmukaisia rajoja ja muokkaavat niitä lapsen kasvaessa. Rajat ja rutiinit auttavat luomaan lapselle turvallisuudentunnetta. Rajojen ja sääntöjen noudattamista on tärkeää valvoa.

Säännöt ja sopimukset auttavat lapsia tietämään, millaista käytöstä heiltä odotetaan. Se voi vähentää kodin kielteistä vuorovaikutusta.

Kodin yhteisten sääntöjen luominen on hyvä hetki keskustella lapsen kanssa siitä, millaista käytöstä teillä arvostetaan. Näin kuulet myös lapsen ajatuksia asiasta. Keskustelkaa säännöistä rauhallisesti yhdessä.

Säännöt koskevat koko perhettä

On tärkeää, että yhteiset säännöt koskevat kaikkia perheenjäseniä. Lapselta on kohtuutonta vaatia kauniisti puhumista riitatilanteessa, jos vanhempi menettää malttinsa ja huutaa. Sääntöjä ylös kirjoittamalla teette yhteisen sopimuksen, jota voi olla helpompi yhdessä noudattaa.

Harjoitus: Kodin sääntöjen luominen

Tavoite

Määrittelette perheenä yhdessä toivotut käytöstavat.

Sääntötaulun tekemisen avulla lapselle selkiytyy, millaista käyttäytymistä häneltä odotetaan. Sääntöihin sitoutumisesta tulee lapselle helpompaa, kun hän on itse ollut niitä luomassa.

Ohje

Tehkää koko perheen kesken teidän kotinne sääntötaulu.

Isompien lasten kanssa voi tehdä myös sellaisia sääntöjä, jotka ovat tilannesidonnaisia. Niistäkin kannattaa laatia kirjallinen ja konkreettinen dokumentti.

Taulun voi luoda itse esimerkiksi paperille tai puhelimeen. Voit myös tulostaa tehtävän lopusta löytyvän pdf-liitteen, josta löytyy pohja sääntötaululle.

Keksikää taululle teille sopiva positiivinen ja kannustava nimi, kuten
  • kodin hyvän olon aakkoset
  • meidän perheemme taidot
Sopikaa noin neljästä tai viidestä taidosta. Kirjoittakaa ne sääntötauluun kaikkien näkyville. Kannustakaa toinen toisianne sääntöjen noudattamisessa. Sääntöjen on tärkeää olla
  • yksiselitteisiä
  • oikeudenmukaisia ja tasapuolisia
  • myönteisessä muodossa annettuja (esimerkiksi ”puhu rauhallisella äänellä” on parempi kuin ”älä huuda”)
  • helppoja noudattaa
  • toteutettavissa olevia

Mitä jos lapsi rikkoo sääntöjä?

Lapsilla on tapana koetella rajojaan. Se voi aiheuttaa konflikteja perheessä ja stressiä vanhemmuuteen.

Kun lapsi rikkoo sääntöä, voi häntä pyytää kertomaan, mikä sääntö on ja toimimaan jatkossa sen mukaisesti. Kun lapsi noudattaa sääntöä, on vanhemman tärkeää kiittää ja kehua häntä.