Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4. Palkintotaulukko

Palkintotaulukko on tehokas ja konkreettinen keino vahvistaa lapsen myönteistä käytöstä. Sen käytössä on kuitenkin syytä olla tarkka ja johdonmukainen. Ansaittuja pisteitä ja palkintoja ei koskaan oteta pois.

Katso lyhyeltä videolta (0:25), miten lasta voi motivoida toimimaan toivotulla tavalla käyttämällä palkintotaulukkoa apuna.

Toivottua käytöstä voi vahvistaa palkintotaulukon avulla. Se tuo konkreettisesti näkyväksi sen, että lapsi osaa käyttäytyä toivotusti ja edistyy. Myönteisestä käytöksestä annetaan pisteitä ja palkintoja kuvallisen taulukon avulla. Taulukkoon kirjoitetaan palkinnot ja niihin vaadittavat pisteet etukäteen, jotta lapsi voi seurata edistymistään.

Mitkä ovat sopivia palkintoja?

Palkinnot voivat olla yhdessäoloa, kokemuksia tai tavaroita. Niiden ei tarvitse olla suuria tai kalliita.

Pienet palkinnot toimivat hyvin, koska niitä voi antaa useammin ja aina, kun käytöstä halutaan vahvistaa. Pisteisiin ja palkintoihin ei saisi vaikuttaa se, jos lapsella on saman päivän aikana myös ongelmakäyttäytymistä.

Harjoitus: Palkintotaulukon käyttö

Tavoite

Motivoit lasta käyttäytymään toivotulla tavalla, ja opit antamaan positiivista huomiota myönteisestä käytöksestä.

Ohje

Tehkää yhdessä palkintotaulukko, jossa on runsaasti tilaa pisteille ja muutamille palkinnoille. Palkintotaulukossa keskitytään vain lapsen myönteiseen käyttäytymiseen ja harjoitellaan yhtä taitoa kerrallaan.

Laittakaa taulukko näkyvälle paikalle. Aloittakaa taulukon käyttö ja jatkakaa sitä systemaattisesti vähintään seuraavan kahden viikon ajan.

Taulukon voi luoda itse esimerkiksi paperille. Voit myös tulostaa tehtävän lopusta löytyvän pdf-liitteen, josta löytyy pohja taulukolle. Valmiista pohjista löydät pidemmän version sekä lyhyemmän, alle kouluikäisille tarkoitetun version.

Sisällytä taulukkoon seuraavat asiat
  1. Valitse toivottu käyttäytyminen, josta lapsen on mahdollista ansaita pisteitä päivittäin.
  2. Määrittele käyttäytyminen selkeästi ja tarkasti. Esimerkiksi ”takin laittaminen naulakkoon” tai ”astioiden vieminen tiskipöydälle” ovat konkreettisia ja selkeitä määritelmiä. Liian yleiselle tasolle jäävät ohjeet, kuten "käyttäydy hyvin" tai "ole kunnolla", eivät opeta lapselle tarkasti, miten hänen tulisi toimia.
  3. Päätä, saako lapsi toivotusta käytöksestä yhden vai useamman pisteen. Erityisesti pienen lapsen kanssa pisteet voivat olla tarroja, joita lapsi kerää palkinnon saamiseksi. Tarrat ovat usein jo itsessään motivoivia.
  4. Määritä, kuinka monta pistettä lapsen tulee kerätä ansaitakseen palkinnon. On tärkeää, että palkinto on saavutettavissa kohtuullisessa ajassa, jotta lapsi jaksaa kerätä pisteitä.
  5. Sopikaa palkinnosta yhdessä.
Muista myös taulukon käytön aikana seuraavat asiat
  • Anna pisteet ja palkinnot sovitusti. Kun lapsi on ansainnut tarpeeksi pisteitä lunastaakseen palkinnon, täytyy se suoda hänelle mahdollisesta ongelmakäyttäytymisestä huolimatta.
  • Kun lapsi ei toimi toivotulla tavalla, jätä pisteet antamatta. Pysy rauhallisena, ja jätä lapsen mahdolliset kiukuttelut huomiotta. Kannusta lasta kertomalla, että pisteitä voi ansaita taas seuraavalla kerralla.
  • Muista kehua ja antaa lapselle piste aina välittömästi toivotun käyttäytymisen jälkeen.
  • Muista, että ansaittuja pisteitä ei voi menettää kielteiselläkään käytöksellä.
  • Kannusta lasta keräämään pisteitä jatkossakin.

Mitä jos?

Lapsi tottuu palkintoihin?

Vanhempia saattaa mietityttää, miksi lasta tulee palkita asioista, joita hänen tulisi jo osata. Joskus lapsen voi olla vaikea tietää, mitä häneltä odotetaan ja millaisesta käytöksestä hän saa huomiota.

Kerro lapselle tarkasti, mistä häntä palkitset. Vähennä palkintojen antamista asteittain, kun lapsi on riittävän motivoitunut käyttäytymään toivotulla tavalla.

Palkintotaulukko ei toimi?

Joissain tilanteissa voi tuntua siltä, ettei palkintotaulukko lisää lapsen toivottua käytöstä. Tarkista, että toimintatapa, josta lasta palkitaan, on määritelty selkeästi ja tarkasti. Varmista myös, että toimit johdonmukaisesti palkintojen suhteen. 

Lapsi oppii, että vain suoriutuminen on tärkeää? 

Huolta voi herätä myös siitä, että palkintotaulukko ohjaisi kiinnittämään huomiota vain lapsen suoriutumiseen. Palkintotaulukko voi toimia hyvänä lisänä lapsen yksittäisten myönteisten toimintatapojen vahvistamisessa, mutta se toimii harvoin ainoana keinona. 

Varmista, että palkintotaulukon käytön lisäksi perheessänne on riittävästi yhteistä läsnäoloa, lapsilähtöisyyttä ja välittämistä. Lapsen on tärkeä kokea olevansa hyvä ja tärkeä ilman, että hän käyttäytyy mallikkaasti.