Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä haastava käyttäytyminen on?

Käytöshaasteet ovat lapsilla tavallisia. Monilla lapsilla esiintyy uhmakkuutta ja käyttäytymisen ongelmia, koska lapsi vasta opettelee käyttäytymisen säätelyä ja muita uusia taitoja. Lisäksi lapsen kehityksessä on vaiheita, jolloin uhmaaminen ja rajojen testaaminen on asiaankuuluvaa.

Kolme kategoriaa

Haastava käyttäytyminen voidaan jakaa voimakkuuden, määrän, keston ja tiheyden perusteella

 1. ohimeneviin lapsen kehitykseen kuuluviin käytöshaasteisiin
 2. käytösongelmiin
 3. uhmakkuus- ja käytöshäiriöihin

Tämän ohjelman keinot sopivat kaikille vanhemmille, joiden lapsi käyttäytyy haastavasti.

1. Milloin on kyse käytöshaasteista?

Suurimmalla osalla lapsista pulmat käyttäytymisessä ovat asiaankuuluvaa ikään ja kehitystasoon liittyvää käytöstä. Se menee ohi, kun lapsi oppii hallitsemaan tunteitaan ja yhteisiä sääntöjä. Haastavan käyttäytymisen vaiheita esiintyy erityisesti noin 2–3 vuoden iässä, esikouluiässä sekä esimurros- ja murrosiässä.

Haastavaa käyttäytymistä voi olla

 • rajojen testaaminen
 • vanhemman tai lähiaikuisten uhmaaminen
 • tottelemattomuus
 • toisten härnääminen ja ärsyttäminen, kuten koskettelu, ilmeileminen tai hokeminen
 • töniminen tai muu toisen satuttaminen
 • raivoaminen, huutaminen, kiljuminen
 • kiukuttelu tai mariseminen

2. Milloin on kyse käytösongelmista?

Käytösongelmilla tarkoitetaan lapsen tai nuoren uhmakasta, tottelematonta tai vihamielistä käyttäytymistä. Se aiheuttaa haittaa tai vaikeuttaa arjen sujumista, ja sitä on enemmän tai se on erilaista kuin ikätovereilla.

Käytösongelmat voivat olla

 • fyysistä aggressiota, kuten lyömistä tai tavaroiden rikkomista
 • sanallista aggressiota, kuten haukkumista tai nimittelyä
 • sääntöjen tahallista rikkomista
 • toisten kiusaamista   
 • valehtelua tai petkuttamista
 • taipumusta ajautua riitoihin aikuisten tai ikätovereiden kanssa  
 • tottelemattomuutta ja aikuisen vastustamista

3. Milloin on kyse häiriöstä?

Jos käytösongelmat ovat merkittäviä ja pitkäkestoisia, voi kyseessä olla uhmakkuus- tai käytöshäiriö. Uhmakkuus- ja käytöshäiriöitä esiintyy noin viidellä prosentilla lapsista ja nuorista.

Uhmakkuushäiriö

Uhmakkuushäiriötä todetaan pääasiassa alle 10-vuotiailla lapsilla. Siinä oireilua ilmenee suhteessa läheisiin aikuisiin ja toisiin lapsiin, ja sitä on kestänyt yli puoli vuotta. Uhmakkuushäiriö aiheuttaa merkittävää haittaa sosiaalisessa toiminnassa tai koulunkäynnissä.

Uhmakkuushäiriön oireita ovat

 • vihainen tai ärtynyt mieliala
 • vastahankainen tai uhmaava käytös
 • kostonhaluisuus

Käytöshäiriö

Käytöshäiriöllä tarkoitetaan toisten oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä laeista ja säännöistä piittaamatonta käyttäytymistä. Oireilu heikentää lapsen tai nuoren toimintakykyä merkittävässä määrin, ja se on kestänyt yli puoli vuotta.

Käytöshäiriön oireita ovat

 • aggressiivisuus ihmisiä ja eläimiä kohtaan
 • omaisuuden tuhoaminen
 • vilpillisyys tai varkaus
 • vakava sääntöjen rikkominen
-

Muista

 • Lapsi itsessään ei ole paha, vaikka hän käyttäytyykin haastavasti. Uhmakas käytös on lapsilla yleistä, ja sitä esiintyy tietyissä kehitysvaiheissa.
 • Käytösongelmissa lapsen haastava käytös aiheuttaa haittaa lapselle tai lähipiirille. Käytösongelmat ovat usein ohimeneviä ja ratkaistavissa.
 • Jos epäilet, että lapsellasi on uhmakkuus- tai käytöshäiriö, älä jää oireiden kanssa yksin. Hae ammattiapua.