Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten taitoja ja käytöstä opitaan?

Lapsi oppii vanhemman kanssa esimerkiksi sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja tunteiden säätelyä. Lapsi omaksuu näitä taitoja ottamalla vanhemman käytöksestä mallia ja toistamalla toimintatapaa itse.

Mallioppimisen ja säännöllisen harjoittelun myötä myönteiset toimintatavat vahvistuvat.

Näytä mallia

Mallista oppiminen on luonteva ja tärkeä osa lapsen kehitystä. Sitä tapahtuu jatkuvasti arjen tilanteissa. Jo pieni lapsi seuraa tarkasti, mitä vanhempi tekee ja toistaa näkemäänsä käytöstä. Voit ehkä huomata omia puhetapojasi tai reagointitapojasi lapsesi käytöksessä.

Voit opettaa lapselle myönteistä käytöstä ja vahvistaa sitä. Kun näytät mallia toivotusta käytöksestä ja kehut lasta hänen käyttäytyessään myönteisesti, toimii lapsi todennäköisesti samoin uudelleen.

Näin voit havaita, että pystyt vaikuttamaan lapsesi käytökseen.

Mitä taitoja lapseni tarvitsee?

Aivojen kypsymättömyyden vuoksi lapsen voi olla vaikea keskittyä, säädellä tunteitaan ja reaktioitaan sekä hallita käytöstään. Hän tarvitsee itsesäätelyn tueksi aikuisen apua, kunnes oppii itse toimimaan ja käyttäytymään kulloinkin sopivalla tavalla.

Lapsen käytöstä voi pohtia sen kautta, millaisia taitoja hän tarvitsisi, jotta hän voisi käyttäytyä toivotulla tavalla.

  • Kiukustuva lapsi saattaisi hyötyä rauhoittumisen taidosta. Hänelle olisi apua tunteidensa tunnistamisesta ja niistä kertomisesta.
  • Tottelematon lapsi saattaisi tarvita keinoja neuvotella, jakaa ajatuksiaan tai ottaa vastuuta.
  • Aggressiivisesti käyttäytyvälle lapselle voisi opettaa muita ongelmanratkaisutaitoja. 

On hyvä, että lapsi näkee vanhempansa käyttävän tällaisia taitoja arjessa. Siten hän voi mallioppia samoja taitoja.

Muista

Mallioppimalla lapsi omaksuu käytöstä, sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä ja ongelmanratkaisua.

Vanhempi voi vahvistaa lapsen myönteistä käytöstä esimerkiksi kehumalla. Se lisää myönteisen käytöksen todennäköisyyttä tulevaisuudessa.