Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet. I den här delen lär du dig olika sätt att begränsa och lösa ditt barns beteendeproblem. Det mest effektiva sättet att minska problematiskt beteende hos ett barn är att förstärka hens positiva beteende. Att begränsa problematiskt beteende fungerar inte utan att man förstärker positivt beteende.

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet. 

Metoder för förändring

Den goda nyheten är att de flesta familjer drar nytta av att använda de färdigheter som de lär sig i detta program. Det är ni som har nyckeln till framgång, eftersom det är ni och ert barn som är de bästa experterna på barnets välbefinnande och livssituation.

Till näst får ni lära er metoder som kan göra det lättare att få bättre kontroll över barnets utmanande beteende. En del av dem kan vara bekanta för er från förut, medan andra kan vara nya.

Förhoppningsvis hittar ni lämpliga metoder som ni kan använda i vardagen.

Att du läser denna text är ett viktigt första steg redan i sig. Du har alltså redan stannat upp för åtminstone ett ögonblick för att fundera på er situation, och du önskar en förändring.

Hur gör man övningarna?

Övningarna är kärnan i programmet. Det bästa resultatet får du genom att ta till dig verktygen i den ordning som de presenteras. Fokusera på verktygen för positiva metoder.

Positiva metoder

Programmets verktyg 1–6 består av positiva metoder. De positiva metoderna stärker barnets positiva beteende. De används dagligen obegränsat och generöst.

Begränsande metoder

Programmets verktyg 7–10 består av begränsande metoder. Med dem begränsar man barnets problematiska beteende och de bör användas med eftertanke. De bör endast användas efter att man lärt sig de positiva metoderna och tagit dem i bruk.Kom ihåg att begränsande metoder fungerar inte om barnets positiva beteende inte stärks eller om det inte finns tillräckligt med positiv interaktion mellan barnet och föräldern.

Sätt upp ett mål

När du börjar använda verktygen i det här programmet är det en bra idé att sätta upp ett tydligt förändringsmål. Definiera noggrant vilken typ av beteende du vill att ska minska. Var uppmärksam på hur ofta och i vilka situationer ditt barn uppvisar problematiskt beteende. Hur agerar du som förälder i dessa situationer? Vilken typ av föräldraskapsmetoder använder du?

Sätt upp ett mål för programmet som är

  • tydligt och väldefinierat
  • mätbart
  • realistiskt
  • möjligt att uppnå inom en viss tid
  • viktigt

Till exempel

Problembeteendet:
Barnet protesterar mot föräldern och börjar skrika varje gång föräldern uppmanar barnet att göra sina läxor. Situationen slutar ofta i gräl.

Mål: 
Föräldern kan framgångsrikt hjälpa barnet att göra sina läxor. Barnet och föräldern skriker inte åt varandra, utan talar lugnt. Detta mål uppfylls fyra dagar i veckan efter att färdigheterna övats dagligen i en månad.

Med hjälp av verktygen

  • ökar det positiva samspelet mellan dig och ditt barn
  • stärks det önskade beteende hos ditt barn och du kommer att ha sätt att stärka det
  • lär du dig sätt att vägleda ditt barn
  • får du sätt att begränsa ditt barns problematiska beteende

Aktiv övning ger resultat

Att noggrant tillämpa föräldraskapsfärdigheterna och regelbundet öva dem i vardagen är avgörande.

När du upprepar övningarna över en längre tid åstadkommer ni mer varaktiga förändringar.  

Genom repetition lär ni er att använda färdigheterna i vardagen varje gång ni behöver dem.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt. Förändringen kan också ske i olika takt hos dig och hos ditt barn.

Gör i varje fall ett avtal med dig själv och ditt barn: pröva anvisningarna i det här egenvårdsprogrammet och bedöm först senare om de har varit till nytta.

Respektera dina egna och ditt barns resurser.