Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Att lära ut förhandlings- och problemlösningsförmågor

Ett barn behöver flera olika typer av sociala färdigheter, såsom förhandlings- och samarbetsförmåga, samt problemlösningsförmåga. Du kan ge ditt barn dessa genom att fungera som en rollmodell i olika sociala situationer. Barnet lär sig även dessa färdigheter genom att ta efter sin förälder.

Se i den korta videosnutten (0:34) ett exempel på hur föräldern och barnet kan förhandla om kvällssyslor på ett lyckat sätt.  

Varför förhandla med ett barn?

Förhandlings- och samarbetsförmåga lär barnet att:

 • lyssna på andra och dela med sig av sina egna åsikter
 • ställa frågor och be om hjälp
 • samarbeta med andra
 • ta ansvar och agera självständigt

När föräldern lyssnar på barnets förslag och åsikter visar hen barnet hur man respekterar andra. Även om föräldern och barnet kanske inte är av samma åsikt, är det viktigt att lära sig att diskutera lugnt och kompromissa.

Att förhandla med ett litet barn

Även ett barn under skolåldern lär sig förhandlingsfärdigheter. Hen kan tycka att det är roligt att göra överenskommelser med en förälder. Kom ändå ihåg att ansvaret för besluten ligger hos föräldern. Det skapar en känsla av trygghet för barnet.

Att förhandla med ett litet barn kan till exempel innebära att föräldern erbjuder två alternativ som barnet kan välja mellan.

Problemlösning med barnet

Förhandlings- och samarbetsförmågor ger en god grund för problemlösningsförmågor. Lär barnet att lösa problem genom att vägleda hen genom de olika stadierna av problemlösning.

Beröm barnet för insikter och lösningsförsök, även om de inte löser det slutliga problemet. Det viktigaste är att lära sig att närma sig problemsituationer lugnt.

Var uppmärksam på hur du själv agerar

Barn är skickliga på att observera hur föräldrar löser olika problem. Stanna alltså upp och tänk på hur du t.ex. tackar nej till en inbjudan, tar upp att maten inte smakar eller beter dig när du har bråttom.

Försök att föregå som gott exempel när det gäller att lösa problem och hantera konflikter. Tillåt ändå alla slags känslor och lägg ord på dem för barnet.

Ta hänsyn till barnets ålder

Problemlösningsfärdigheter kräver en kombination av flera olika färdigheter. Beakta ditt barns ålder och färdigheter och tillämpa anvisningarna enligt behov.

Yngre barn behöver mycket hjälp och att den vuxna visar hur man gör. Mängden alternativ ska inte heller vara för stort.  Äldre barn kan redan vara kvicka och snillrika problemlösare.

Övning: Att förhandla och lösa problem

Mål

Tillsammans med barnet lär ni er att problem kan lösas konstruktivt och i samarbete med andra. Övningen bidrar till att stärka uppfattningen och beaktandet av olika perspektiv.

Anvisning

Fundera tillsammans på ett problem som ni vill se löst. Slå er ner tillsammans för att lösa problemet.

Ta förmågan att lyssna till hjälp. Mer information om förmågan att lyssna finns i övning 2. Att visa omtanke och lyssna.

När ni löser problemet kan ni också rita eller skriva ner era idéer. Ofta hjälper konkret stöd med bilder barnet att hänga med bättre i samtalet.

Beakta ditt barns ålder och färdigheter. Anpassa vid behov övningen så att den passar ditt barns nivå.

Tänk på följande i problemlösningssituationen:
 • Gå in i förhandlingssituationen med ett öppet och lugnt sinne. Försök att anpassa dig också till barnets position.
 • Försök att vara medveten om dina egna känslor och reaktioner.
 • Försök få er att hålla er till ämnet. Undvik att lyfta fram negativa erfarenheter.
Gå i igenom följande punkter:

Om ni vill kan ni också skriva svaren i rutorna nedan.

Identifiera problemet och definiera målet

Loading ...

Utforska alternativen via brainstorming

I en brainstorming föreslår var och en fritt alla typer av lösningar och idéer. Skriv ner dessa.

Till exempel:

 • Barnet gör inte läxorna
 • Barnet gör läxorna omedelbart efter att ha kommit från skolan före mellanmålet
 • Barnet och föräldern gör läxorna tillsammans efter middagen
 • Barnet går till en läxklubb
 • Barnet gör hälften av läxorna direkt efter skolan och hälften före kvällsmaten
Loading ...

Tänk på de positiva och negativa konsekvenserna av lösningarna

Loading ...

Utvärdera alternativen och välj den bästa lösningen.

Var flexibel vid behov och gör små eftergifter i den riktning som barnet önskar. Flexibilitet kan vara effektivt för att nå en övergripande lösning.

Loading ...

Gör upp ett avtal om lösningen som ni noggrant följer i en vecka.

Loading ...

Till sist:

Utvärdera hur lösningen fungerar i vardagen. Vid behov kan ni börja om problemlösningen från början.