Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är utmanande beteende?

Beteendemässiga utmaningar är vanliga hos barn. Trots och beteendeproblem förekommer hos många barn, eftersom barn fortfarande håller på att lära sig beteendereglering och andra nya färdigheter. Dessutom finns det stadier i ett barns utveckling när trots och testande av gränser hör till.

Tre kategorier

Utmanande beteende kan delas upp baserat på intensivt det är, hur mycket det sker, hur länge det pågår och hur ofta det förekommer

 1. övergående beteendeutmaningar som hör till barnets utveckling
 2. beteendeproblem
 3. trots- och beteendestörningar

Metoderna i detta program är lämpliga för alla föräldrar vars barn beter sig utmanande.

1. När rör det sig om beteendeutmaningar?

Hos de flesta barn är svårhanterligt beteende något som hör till åldern och utvecklingsnivån. Det går över när barnet lär sig att kontrollera sina känslor och följa gemensamma regler. Skeden av utmanande beteende förekommer särskilt runt 2–3 års ålder, i förskoleåldern samt i förpuberteten och puberteten.

Utmanande beteenden kan vara

 • att testa gränser
 • att trotsa en förälder eller närstående vuxen
 • att inte lyda
 • att retas med och irritera andra, t.ex. röra vid andra, grimasera eller upprepa ord
 • att skuffas eller på andra sätt skada andra
 • att vara rosenrasande, vråla, skrika för full hals
 • att gnälla, klaga eller tjata

2. När rör det sig om beteendeproblem?

Med beteendeproblem avses trotsigt, olydigt eller fientligt beteende hos ett barn eller en ungdom. Det orsakar besvär eller försvårar vardagen, och det förekommer i högre grad eller på ett annat sätt än hos jämnåriga kamrater.

Beteendeproblem kan vara

 • fysisk aggression, såsom att slå eller ha sönder saker
 • verbal aggression, såsom utskällningar eller förolämpningar
 • avsiktliga brott mot reglerna
 • att reta andra
 • att ljuga eller luras
 • en tendens att hamna i gräl med vuxna eller kamrater
 • olydnad och motstånd mot vuxna

3. När är det fråga om ett syndrom eller en störning?

Om beteendeproblemen är betydande och långvariga kan det röra sig om trotssyndrom eller beteendestörning. Trotssyndrom och beteendestörningar förekommer hos cirka fem procent av barn och ungdomar.

Trotssyndrom

Trotssyndrom diagnostiseras främst hos barn under 10 år. Symptomen förekommer främst i barnets relationer till närstående vuxna och andra barn, och de har pågått i mer än ett halvt år. Trotssyndrom har betydande negativa effekter på sociala situationer eller skolgången.

Symtomen på trotssyndrom kan innebära:

 • arg eller irriterad sinnesstämning
 • motvilligt eller trotsigt beteende
 • hämndlystnad

Beteendestörning

Med beteendestörning avses ett beteende som inte tar hänsyn till andras rättigheter och välbefinnande samt lagar och regler. Symtomen försämrar barnets eller den ungas funktionsförmåga i betydande utsträckning och har pågått i mer än sex månader.

Symtomen på beteendestörning kan innebära:

 • aggressivitet mot människor och djur
 • förstörelse av egendom
 • bedrägeri eller stöld
 • allvarliga regelbrott
Utmanande beteende kan delas in i tre kategorier.

Kom ihåg

 • Barnet i sig själv är inte ont, även om hen beter sig utmanande. Trotsigt beteende är vanligt hos barn och förekommer i vissa utvecklingsstadier.
 • Vid beteendeproblem orsakar barnets utmanande beteende skada för barnet eller de närstående. Beteendeproblem är ofta övergående och går att lösa.
 • Om du misstänker att ditt barn har trotssyndrom eller en beteendestörning, behöver ni inte själva försöka klara av symtomen. Sök professionell hjälp.