Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä tunne-elämän epävakaus on?

Tunne-elämän epävakaudesta kärsivien mieliala vaihtelee keskimääräistä enemmän. Se voi muuttua usein ja voimakkaasti.

Tunne-elämän epävakaus

Tunne-elämän epävakaus eli tunteiden vaihtelu tarkoittaa sitä, että henkilö kokee huomattavia ja voimakkaita muutoksia mielialassaan. Mieliala voi muuttua tiheästi esimerkiksi alakuloiseksi, masentuneeksi, ärtyneeksi, ahdistuneeksi, epätoivoiseksi tai vihaiseksi. Muutokset eivät välttämättä ole äkillisiä.

Vaikka tunne-elämän epävakaudessa esiintyy paljon vihaisuutta, esiintyy monilla myös omien tunteiden liiallista kontrollointia. Tunteiden säätely voi vaihdella ylikontrolloinnin ja alikontrolloinnin välillä.

Tunne-elämän epävakauteen liittyy tyhjyydentunnetta

Tunne-elämän epävakaudesta kärsivillä on usein tyhjyyden, päämäärättömyyden, masennuksen, arvottomuuden, haavoittuneisuuden ja häpeän kokemuksia.

Monet ovat kokeneet elämässään vaikeita asioita, kuten kaltoinkohtelua ja erityisesti tunteiden laiminlyöntiä. Kaikilla ei tällaisia kokemuksia kuitenkaan ole.

Tunne-elämän epävakaus on selviytymisstrategia

Monet tunne-elämän epävakauteen liittyvät oireet ovat itse asiassa selviytymisstrategioita. Vaikka ne voivat vaikuttaa äkkivääriltä tai epäloogisilta, ovat ne toimivinta, mitä ihminen on toistaiseksi oppinut selviytyäkseen olojensa kanssa.

Itsensä vahingoittaminen on yleistä

Tunne-elämän epävakauteen liittyy paljon muitakin oireita, ja itsemurhariski on kohonnut. Etenkin kriisien yhteydessä esiintyy usein itseä vahingoittavaa käyttäytymistä. Siksi kriisitaitojen oppiminen on toipumisessa tärkeää.