Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Tämän ohjelman ensisijaisena tavoitteena on, että löydät toimivia työkaluja, joiden avulla yksinäisyyden kokemus ei ole enää niin hallitseva.

Omahoito-ohjelma on oppimisprosessi

Tämän omahoito-ohjelman avulla pääset pohtimaan yksinäisyyttä, itsetuntemusta ja sosiaalisia suhteitasi.

Tästä ohjelmasta löydät itsellesi työkaluja yksinäisyyden vähentämiseksi. Ohjelman on tarkoitus toimia sinulle myötätuntoisena ja rohkaisevana muutoskumppanina.

Ohjelmassa tutkitaan ja muutetaan

  • itseen liittyviä ajatuksia ja suhtautumista
  • muihin liittyviä ajatuksia ja suhtautumista
  • omaa toimintaa
  • sosiaalisia tilanteita ja vuorovaikutusta.

Ohjelman aikana tehdään konkreettisia suunnitelmia yksinäisyyden vähentämiseksi.

Varaa riittävästi aikaa, koska uusien ajatus- ja toimintatapojen harjoitteleminen sosiaalisissa tilanteissa lempeästi itseään haastaen ei tapahdu nopeasti.

Oletko valmis muutokseen?

Yksinäisyys on monesti hyvin kipeä kokemus, jossa haluaa tulla kohdatuksi ja nähdyksi. Yksinäisyys itsessään satuttaa. Se saattaa herättää monia tunteita, kuten pelkoa, surua, häpeää, vihaa ja katkeruutta.

Haluatko rakentaa suhteitasi sekä opetella kohtaamaan ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita sinulle sopivalla tavalla? Tärkeintä on, että haluat muuttaa tilannettasi ja sosiaalisia suhteitasi. Riittää, että olet valmis tutkailemaan tapojasi ajatella toisesta näkökulmasta ja kokeilemaan jotain uutta. 

Päämäärä

Työskentelyn päätyttyä käytössäsi on vaihtoehtoisia tapoja suhtautua yksinäisyyden kokemukseesi sekä uusia tapoja ajatella ja toimia. Niiden avulla voit suunnata kohti itsesi näköistä elämää ja sellaisia ihmissuhteita, joissa tulet paremmin nähdyksi ja kuulluksi.

Myötätuntoinen asenne itseä kohtaan

Tämän ohjelman harjoituksissa tavoittelet hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista tämänhetkiseen tilanteeseesi ja itseesi. Myötätunnon ei tarvitse olla tunne siitä, että pidät itsestäsi aina. Sen sijaan kyse on tietoisesta valinnasta.

Hyväksyntä ja myötätunto ovat inhimillisen muutoksen kasvualusta. Siksi harjoituksia kannattaa lähestyä niiden kautta. Sinun ei tarvitse tuntea jotain, mitä et tunne. Kyse on asenteesta, jonka kautta voit kohdata itsesi avoimesti ja rehellisesti.