Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

7. Käyttäytymisen muuttaminen

Osa keinoista toimii paremmin ja osa huonommin. Osa selviytymistavoista on tiedostettuja. Osa taas on automatisoituneita ja osin tiedostamattomia. Joku pyrkii nopeasti hakeutumaan ihmisten pariin, toinen välttelee muita ja kolmas pakenee nettiin tai peleihin.

Torjunta ja pettymykset pelottavat

Ihmiset välttelevät usein asioita, jotka tuntuvat ahdistavilta. Jos tilanteeseen liittyy riski torjutuksi tulemisesta tai pelko kasvojen menettämisestä, on luonnollista haluta välttää sitä.

Aiemmat pettymykset ja kokemukset sosiaalisista tilanteista saattavat vaikuttaa. Negatiiviset tulkinnat voivat heikentää omaa kykyä aloitteisiin ja nostaa odotuksia muita kohtaan.

Oletukset johtavat vetäytymiseen

Muut voivat näyttää omissa silmissä tylsimyksiltä ja heidän kanssaan ei ehkä halua olla tekemisissä. Joku saattaa tulkita muita niin, että muut eivät ole kiinnostuneita hänestä.

Tulkinta johtaa siihen, että poisjättäytyminen alkaa tuntua järkevältä. Vetäytyminen tuntuu helpommalta kuin se, että osoittaisi kiinnostusta muita kohtaan.

Automaattinen ajattelu

Pettymyksiä vältellessä ajattelu ja toimintatavat saattavat huomaamatta automatisoitua. Se voi estää tekemästä aloitteita ja vaikeuttaa eri näkökulmien ymmärtämistä. Muita voi olla vaikea huomioida, jolloin yhteyttä ja ystävyyttä ei synny.

Sosiaalisissa tilanteissa on tärkeää tunnistaa, milloin on kyseessä automaattinen ajatus tai yksinäisyyden värittämä tulkinta.

Joustava ajattelu

Joustavaan ajatteluun kuuluu tietoisuus siitä, että omat päätelmät ovat yksi vaihtoehto monien muiden mahdollisten päätelmien joukossa. Ajatuksen “hän ei katsonut minuun, eli hän ei pidä minusta” sijaan voi myös ajatella ”hän ei katsonut minuun, eli hän on ajatuksissaan”.

Joustava ajattelu mahdollistaa tilanteiden ja vaihtoehtojen ymmärtämisen. Esimerkiksi kiva tyyppi voi joskus olla myös ärsyttävä. Yleensä pelkistä televisio-ohjelmista puhuva kaveri saattaa toisinaan pystyä puhumaan myös muista aiheista.

Harjoittelu auttaa löytämään toimivat ratkaisut

Seuraavat harjoitukset voivat auttaa sinua huomaamaan tilanteita, joissa vältät kohtaamisia ja yrität toimimattomilla keinoilla hallita yksinäisyyttä.

Esimerkkejä harjoituksen tueksi

Miten ajatus, tunne ja toiminta muodostuvat tilanteissa?

Harjoitus: Yksinäisyys, ajattelu ja toimintatavat

Miksi?

Tämä harjoitus auttaa sinua havainnoimaan, minkälaisissa tilanteissa yksinäisyyden kokemukset syntyvät tai syvenevät. Samalla opit ymmärtämään, miten yksinäisyys vaikuttaa omaan käyttäytymiseesi.

Miten?

Erilaiset tilanteet voivat herättää yksinäisyyden- tai ulkopuolisuudentunteita.

  1. Mieti tilanteita, joissa koit yksinäisyyttä tai ulkopuolisuutta.
  2. Pohdi, minkälaisia ajatuksia ja tulkintoja heräsi sekä miten käyttäydyit. Kirjaa ylös erilaisia ajatusketjuja.

Voit halutessasi käyttää apunasi tekstiä, jonka kirjoitit harjoituksessa Kerro yksinäisyyden kokemuksestasi. Sieltä saatat löytää tilanteita, joita voit käsitellä tässä harjoituksessa.

Kirjaa tilanne, jossa yksinäisyyden kokemus heräsi tai syventyi

Loading ...

1. Ajatukset. Mikä ajatus minulla nousi tilanteessa? 

Pohdi, mikä oli ihan ensimmäinen mieleesi juolahtanut ajatus kyseisessä tilanteessa. Älä analysoi ajatusta.

Esimerkki: Tilanne, jossa minut jätettiin huomiotta: ”Hän katsoi kaikkia muita puhuessaan ja kysyi kaikkien muiden mielipidettä paitsi minun.”

Ajatus: “En ole tärkeä.”

Loading ...

2. Tunteet. Miltä minusta tuntui tilanteessa?

Muistele, miltä sinusta tuntui. Minkälainen oli olosi ja mielialasi tilanteessa? Pyri kuvaamaan sitä mahdollisimman tarkasti.

Esimerkki: Tilanne, jossa minut jätettiin huomiotta: ”Hän katsoi kaikkia muita puhuessaan ja kysyi kaikkien muiden mielipidettä paitsi minun.”

Ajatus: “En ole tärkeä.”

Tunne: “Olin vihainen.”

Loading ...

3. Käyttäytyminen. Miten käyttäydyin tilanteessa?

Mieti, kuinka käyttäydyit tilanteessa.

Esimerkki:

Tilanne, jossa minut jätettiin huomiotta: ”Hän katsoi kaikkia muita puhuessaan ja kysyi kaikkien muiden mielipidettä paitsi minun.”

Ajatus: “En ole tärkeä.”

Tunne: “Olin vihainen.”

Toiminta: “Jäin sivuun, enkä osallistunut.”

Loading ...

4. Kirjoita nyt auki koko ajatusketjusi tilanteessa. Mitä ajattelit ja tunsit ja miten se vaikutti käyttäytymiseesi?

Loading ...

Harjoitus: Toimintahetket

Miksi?

Tässä harjoituksessa opit suuntaamaan toimintaasi sellaisiin asioihin, jotka tuottavat sinulle hyvää oloa ja iloa.

Miten?

Pohdi, mitkä asiat kiinnostavat ja innostavat sinua sekä vähentävät yksinäisyyden kokemusta.

  • Voisitko esimerkiksi surffata netissä vähemmän ja tehdä hetken jotain muuta rentoutuaksesi?
  • Tekisikö hyvää päästä hetkeksi ulos kotoa?
  • Haluatko tehdä jotain kaverin kanssa?
  • Uskaltaisitko pyytää apua tarvitsemaasi pieneen asiaan?
Kirjaa ylös pieniä asioita, joita haluaisit tehdä päivittäin

Näitä voivat olla esimerkiksi

  • kävely metsässä 
  • kahvitauolle meneminen työpaikalla samaan aikaan työkavereiden kanssa
Kirjaa ylös myös asioita, joita haluaisit tehdä viikoittain

Näitä voivat olla esimerkiksi

  • harrastuksessa käyminen
  • kaverin tapaaminen

Kirjaa toimintapäiväkirjaan neljä pientä ja konkreettista asiaa. Kirjaa ylös myös viikonpäivä, jolloin haluat asian toteuttaa.

Loading ...