Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä yksinäisyys on?

Tässä ohjelmassa käsitellään yksinäisyyttä jatkuvana, toistuvana ja pitkittyneenä kokemuksena. Se eroaa hetkittäisestä yksinäisyyden kokemuksesta, joka on kaikille tuttu.

Jokainen kokee yksinäisyyttä jossain elämänsä vaiheessa. Sitä voivat aiheuttaa esimerkiksi elämänmuutokset, kuten muutto, muutokset työssä tai opiskelussa, ero tai läheisen menettäminen.

Yksinolo puolestaan tarkoittaa itse valittua ajankäyttöä. Yksin eläminen ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä.

Kuka tahansa voi olla yksinäinen

Yksinäisyyteen liittyy virheellisiä käsityksiä esimerkiksi siitä, että yksinäisyys johtuisi puutteellisista sosiaalisista taidoista tai liittyisi yhteiskunnalliseen asemaan. Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa.

Suomessa keskimäärin 20 prosenttia ihmisistä kokee yksinäisyyttä. Vielä yleisempää se on nuorilla aikuisilla ja senioreilla. Suomessa sadat tuhannet ihmiset kokevat yksinäisyyttä – et siis ole ainoa.

Sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys

Yksinäisyys voidaan karkeasti jakaa sosiaaliseksi ja emotionaaliseksi.

  • Sosiaalisessa yksinäisyydessä ei sosiaalisia verkostoja ole riittävästi.
  • Emotionaalisessa yksinäisyydessä ei ihmissuhteissa ole riittävästi merkityksellisyyttä ja läheisyyttä.

Elämässä voi olla paljonkin kohtaamisia, mutta merkityksellisimmät suhteet puuttua. Myös parisuhteessa tai muissa läheisissä suhteissa voi kokea yksinäisyyttä, jos tunnetason kohtaamista ei synny. 

Voiko yksinäisyyttä hoitaa?

Yksinäisyyden hoitaminen koetaan usein mahdottomaksi. Saatetaan ajatella, että ei tästä kannata puhua, koska muut eivät voi tehdä sille mitään. Oma tilanne voi herättää häpeää, ja häpeä voi johtaa yksinäisyyden kieltämiseen tai vähättelyyn.

Yksinäisyyden hoidon lähtökohta on tunteen tunnistaminen, hyväksyminen ja ymmärtäminen. Jos pohtii ja kokee yksinäisyyttä toistuvasti, on yksinäinen.

Yksinäisen identiteetti

Yksinäisyyden kokemus voi olla niin keskeinen, että se on alkanut kokonaisvaltaisesti määrittää omaa olemisen tapaa, ajatuksia itsestä ja suhdetta muihin. Sinulle on voinut muodostua yksinäisen ihmisen identiteetti.

Yksinäisyys on kuitenkin tunne monen muun tunteen joukossa. Se ei ole sama asia kuin ihminen itse.

Harjoittelu auttaa muuttamaan ajatuksia ja käytöstä

Yksinäisyyden kokemus voi heijastua käytökseen. Sen myötä oma käyttäytyminen voi huomaamatta syventää yksinäisyyttä.

Harjoituksissa pääset tutustumaan yksinäisyyden kokemukseesi sekä ajatuksiisi ja tunteisiisi. Pohdit myös käyttäytymistäsi itseäsi ja muita kohtaan. Koska ajatukset itsestä ja muista voivat ylläpitää ja syventää yksinäisyyttä, harjoituksissa haastetaan omaa ajattelua.

Pelkkä harjoitusten tekeminen ja niihin liittyvä näkökulman vaihtaminen ei yksin lievennä yksinäisyyttä. Samaan aikaan tarvitaan myös muutosta käyttäytymisessä.

Muista

Sinussa ei ole mitään vikaa, jos koet yksinäisyyttä.

Pitkittynyt yksinäisyys alkaa muuttaa omaa ajattelua ja tapaa olla ihmisten kanssa.

Yksinäisyyteen voi saada apua.