Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. Yksinäisyyden kehä

Pitkään jatkuessaan yksinäisyys voi muuttaa suhtautumista muihin. Yksinäisyys voi aiheuttaa sen, että sosiaaliset vihjeet havaitsee herkemmin, mutta niitä ymmärtää aiempaa heikommin.

Yksinäisyyden keskellä maailma voi näyttää kylmemmältä kuin se onkaan. Voi olla vaikeaa luottaa muihin, uskaltaa tehdä aloitteita ja rohkaistua kanssakäymiseen.

Epäluottamus muita kohtaan voi näyttäytyä vetäytymisenä ja outona käyttäytymisenä. Se voi puolestaan vaikuttaa muiden suhtautumiseen. Näin saattaa syntyä yksinäisyyttä vahvistava ja ylläpitävä kehä. 

Yksinäisyys vääristää ajattelua ja kokemuksia

Yksinäisyydestä kärsivä voi kiinnittää paljon huomiota toisen ihmisen ilmeisiin, eleisiin ja äänensävyihin. Samalla tulkinta niistä voi vääristyä siten, että neutraali kasvonilme tai äänensävy tuntuu kriittiseltä tai jopa vihamieliseltä.

Haitalliset ajatukset vahvistavat kokemusta yksinäisyydestä

Yksinäisyys voi aiheuttaa negatiivisia ajatuksia, jotka puolestaan voivat vaikuttaa omaan käytökseen ja sosiaalisiin tilanteisiin.

Esimerkiksi ajatus ”muut eivät halua olla kanssani” voi vaikuttaa käytökseen siten, että hakeutuu istumaan yksin eikä vastaa yhteydenottoihin tai kutsuihin. Kun vetäytyy kontakteista, vaikuttaa pelko ulkopuolelle jäämisestä toteutuvan.

Usein käy niin, että tällaiset tilanteet toistuvat ja yksinäisyys voimistuu voimistumistaan. Toisenlaisten valintojen ja toimintatapojen kokeileminen voi tuntua hankalalta ja jopa mahdottomalta.

Haitallisten ajatusten purkaminen kannattaa

Tutkimusten pohjalta tiedetään, että juuri haitalliseen ajatteluun pureutuminen vähentää yksinäisyyttä parhaiten. Se auttaa enemmän kuin sosiaalisten taitojen harjoittelu tai sosiaalisten kontaktien lisääminen.

Yksinäisyyden kehään voi vaikuttaa

Yksinäisyyden kehän purkaminen lähtee siitä, että tunnistat omia ajattelu- ja toimintamallejasi, jotka vahvistavat yksinäisyyden kehää. Tämän ohjelman harjoituksista saat siihen apua. Kaikkiin omiin tunteisiin ja kokemuksiin on hyvä suhtautua hyväksyvästi ja lempeästi.

Harjoitukset auttavat sinua myös havaitsemaan, millainen vaikutus näillä ajattelu- ja toimintatavoilla sekä yksinäisyydellä on elämääsi. Opit keinoja, joilla vaikeita asioita ja tilanteita voi lähteä purkamaan. Harjoituksissa myös pohditaan tulevaisuutta sekä sitä, minkälaisia sosiaalisia kohtaamisia haluaisit elämääsi lisätä.

Tilanne: Saavun tyhjään kotiin

Ajatus: Minulla ei ole ketään

Tunne: Pettymys, suru

Toiminta: Puhelin ja pelaaminen

Vahvistus: pettymys, suru, yksinäisyys

Harjoitus: Suhtautuminen itseeni

Miksi?

Tässä harjoituksessa opit tunnistamaan, miten yksinäisyyden kokemus syntyy, pysyy yllä ja vahvistuu.

Yksinäisyyden kehän tunnistaminen ja tiedostaminen on pohja sille, että voit vaikuttaa siihen.

Miten?

Kuvaa jokin arjessasi toistuva yksinäisyyttä herättävä tilanne.

Kuvaa ajatus, joka tilanteessa juolahtaa mieleesi ensimmäisenä. Pyri havainnoimaan se mahdollisimman tarkasti ja suodattamattomana.

Tämä jälkeen pohdi, miltä sinusta tilanteessa tuntuu ja miten toimit.

Lopuksi hahmottele, mitä ajatuksestasi, tunteestasi ja toiminnastasi seuraa.

Loading ...