Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. Opi havainnoimaan itseäsi

Yksinäisyys herättää usein pohdintoja siitä, millainen itse on. Olemme toisillemme peilejä, joista omaa itseään voi tarkastella. Toisten suhtautumisella on merkitystä sille, kokeeko itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi.

Yksinäisyyden keskellä näitä ihmispeilejä on usein vähän tai ei ollenkaan. Ilman riittävää sosiaalista peilaamista voi olla vaikea hahmottaa itseään.

Ajatusten ja tekojen erottaminen ominaisuuksista

Ihmisillä on taipumus ajatella itsestään kaikenlaista. Voi unohtua, että emme ole yhtä kuin tunteemme, ajatuksemme tai toimintatapamme.

Tekojen erottaminen henkilökohtaisista ominaisuuksista voi olla vaikeaa. Jos esimerkiksi epäonnistuu jossakin asiassa, ei se tarkoita sitä, että on olemukseltaan epäonnistuja. Jos tuntee ärtymystä, ei se merkitse sitä, että olisi hankala ihminen.

Havaitse, mitä ajattelet

Ensimmäinen askel yksinäisyyden vähentämisessä on omien yksinäisyyteen liittyvien kehäpäätelmien tiedostaminen. Pysähdy nyt tutkailemaan ja havainnoimaan omaa yksinäisyyden kokemustasi ja sen vaikutusta elämääsi.

Harjoitus: Kerro yksinäisyyden kokemuksestasi

Tavoite

Opit ymmärtämään omaa yksinäisyyden kokemustasi.

Ohje

Pysähdy oman yksinäisyytesi tarinan äärelle.

Kirjoita, miten olet yksinäisyyttä kokenut ja miten elämäsi on tähän asti kulkenut. Miten kertoisit siitä luotettavalle ihmiselle?

Näin kertoisin yksinäisyydestäni luotettavalle ihmiselle

Loading ...

Harjoitus: Yksin - ei yksin

Tavoite

Opit havainnoimaan paremmin omaa yksinäisyyden kokemustasi sekä siihen liittyviä ajatuksia, tunteita ja kehollisia kokemuksia.

Huomaat, mitkä asiat liittyvät siihen, että koet yksinäisyyttä. Vastaavasti huomaat myös niitä asioita, jotka liittyvät siihen, että yksinäisyyden kokemus on vähäisempää tai sitä ei ole lainkaan.

Ohje

Kirjaa ylös, minkälainen on sinun stressaantunut ja yksinäinen mielesi. Entä minkälainen on hyvinvoiva ja rauhallinen mielesi?

Mitä eroja huomaat itsessäsi, havainnoissasi, ajattelussasi, toiminnassasi ja olemisessasi näiden kahden eri mielentilan välillä?

Loading ...

Harjoitus: Merkitykselliset ja edistettävät asiat

Tavoite

Opit tunnistamaan, mitkä asiat ovat sinulle sosiaalisissa suhteissa tärkeitä. Sen avulla voit lähteä edistämään niitä elämässäsi.

Ohje

Yksinäisyys on tunne, joka viestii sinulle itsesi ja ihmissuhteiden tärkeydestä.

Palaa tekstiin, jonka kirjoitit ”Kerro yksinäisyyden kokemuksestasi” -harjoituksessa. Lue nyt kirjoituksesi uudelleen. Etsi siitä kolme asiaa, jotka ovat sosiaalisissa suhteissa sinulle tärkeitä ja joihin kaipaat muutosta.

Kaipaamasi asiat voivat liittyä siihen, miten suhtaudut itseesi tai muihin.

Esimerkki

  1. Sosiaalisten suhteiden laatu on minulle tärkeämpää kuin määrä. En välttämättä tarvitse isoa kaveriporukkaa, jos minulla on edes yksi läheinen ystävä.
  2. Vastavuoroinen tukeminen on minulle merkityksellistä. Minusta olisi mukavaa, jos vaikeina hetkinä voisin soittaa ystävälle. Vastaavasti haluaisin itsekin tukea ystävää hänen elämässään.
  3. Minusta on tärkeää, että voin ystävän seurassa olla rennosti eikä minun tarvitse jännittää.

Kolme asiaa, jotka ovat minulle tärkeitä sosiaalisissa suhteissa

Loading ...