Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten yksinäisyyden kehä syntyy?

Ajatukset, suhtautuminen ja tuntemukset vaikuttavat tapaan kohdata muita. Haitallinen ajattelu voi johtaa yksinäisyyden kierteeseen.

Ajatukset siitä, että on liian erilainen tai muita huonompi, aiheuttavat ahdistuneisuuden- ja ulkopuolisuudentunteita. Tästä voi seurata sosiaalisten tilanteiden välttelyä tai vetäytymistä. Se taas ylläpitää ja syventää erillisyyden kokemusta.

Yksinäisyyden kehä syntyy, kun ajattelu urautuu

Yksinäisyys voi johtaa siihen, että pyörii jatkuvasti samassa ajattelu-urassa. Ajan myötä ura syvenee ja voimistuu entisestään. Ajattelu kapenee, ja muita vaihtoehtoja ei osaa edes nähdä.

Yksinäisyys voi näyttäytyä myös siten, että syvällinen tutustuminen ja luottaminen toisiin voi tuntua jopa mahdottomalta. Suhtautuminen muihin voi olla ennakkoluuloista. Muiden motiiveja ja kykyä ymmärtää saattaa epäillä.

Yksinäisyys voi leimata ajattelua ja suhteita

Pitkäaikainen yksinäisyys voi vaikuttaa siihen, miten näet itsesi, elämäntarinasi ja muut ihmiset. Yksinäisyyden kokemus voi leimata koko elämää ja käsitystä itsestä.

Tämä voi välittyä myös tapaasi kohdata muita ihmisiä. Se voi vaikuttaa myös siihen, miten uskot muiden näkevän sinut.

Yksinäisyyden kierteen muodostuminen

Seuraava kuva havainnollistaa ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteyttä sekä sitä, kuinka yksinäisyydestä voi muodostua syvenevä kierre.

”Olen erilainen” ”En voi luottaa muihin”

ahdistus, ulkopuolisuus, kehon reagointi

vetäytyminen, välttely

yksinäisyyden syveneminen

kielteinen käsitys itsestä voimistuu

Yksinäisyyden kierteen voi purkaa

Yksinäisyyden kehää voi lähteä purkamaan haastamalla omia ajatuksiaan. Yksinäisyyden lieveneminen alkaa usein luopumalla jostakin ajatus- tai toimintatavasta, joka ylläpitää yksinäisyyttä. Voit opetella ajattelemaan ja toimimaan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Yksinäisyyden kierteen purkamisen askeleet:

  1. Omien ajattelu- ja suhtautumistapojen tunnistaminen: “Huomasin taas ajattelevani, että minua ei kuitenkaan hyväksyttäisi mukaan porukkaan.”
  2. Oman ajattelun haastaminen: “Onko todella niin, että olen tyhmempi kuin kaikki muut?”
  3. Toisin toimiminen: “Soitan, enkä laita aina tekstaria.” “Aloitan lounaalla keskustelun.” ”En löytänyt kaveria itselleni, mutta päätin aloittaa vapaaehtoistyön ja toimia tukihenkilönä nuorelle. En ole itse enää niin yksinäinen, kun autan häntä.”

Seuraava kuva havainnollistaa ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteyttä silloin, kun yksinäisyyden kierre raukeaa ja saa toisenlaisen suunnan.

"Olen hyvä" "Muihin voi luottaa"

ilo, luottamus, kehon reagointi

osallistuminen, kiinnostus

yksinäisyyden lievittyminen

positiivinen käsitys itsestä voimistuu