Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

8. Kuinka hyvin tunnen itseni?

Yksinäisyyden keskellä huomio kiinnittyy usein niihin asioihin itsessä, joita haluaisi muuttaa.

Omat luonteenvahvuudet tulevat parhaiten esille tutuissa sosiaalisissa tilanteissa tai sellaisissa uusissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa yksinäisyys ei häiritse tapaa olla ihmisten kanssa.

Seuraavissa harjoituksissa pohdit käyttäytymistäsi muiden kanssa sekä omia luonteenpiirteitäsi.

Harjoitus: Minkälainen olen muiden kanssa?

Miksi?

Tämä harjoitus lisää ymmärrystäsi siitä, miten toimit erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Miten?

Pohdi omaa tapaasi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Mikä on sinulle tyypillinen tapa suhtautua sosiaalisiin tilanteisiin?

Lue esimerkkikysymysten eri ääripäät. Mieti, mihin kohtaa jatkumoa niiden välissä asetut.

Voit esimerkiksi käyttää prosenttilukuja tai kuvailla erilaisia sosiaalisia tilanteita ja omaa toimintaasi niissä.

Esimerkki

Introvertti-ekstrovertti:

”Koen, että olen enimmäkseen introvertti, mutta rentouduttuani hiukan saatan rohkaistua juttelemaan avoimemmin”

Kriittinen-joustava:

”Koen olevani sosiaalisissa tilanteissa 80 % ajasta kriittinen”

Loading ...

Harjoitus: Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja ylläpitäminen

Miksi?

Tämä harjoitus auttaa sinua tunnistamaan omia luonteenvahvuuksiasi sekä pitämään niitä yllä arjessasi.

Miten?

Tässä harjoituksessa on kaksi osaa.

Ensimmäisessä osassa valitset listasta ne vahvuudet, joita tunnistat itsessäsi. Voit myös kirjata sellaisia vahvuuksia, joita esimerkkilistalta ei löydy.

Valitse myös yksi sellainen vahvuus, jota haluaisit itsessäsi kehittää.

Toisessa osassa mietit keinoja, joilla voisit ylläpitää näitä vahvuuksia.

Osa 1

Loading ...

Valitse listalta nyt yksi sellainen vahvuus, jota haluaisit itsessäsi kehittää.

Kehitettävä ominaisuus voi olla sellainen, jonka suhteen sinulla on ollut haasteita. Voit valita myös ominaisuuden, jonka kehittäminen voisi auttaa sinua eteenpäin.

Vahvuus, jota haluaisin kehittää

Loading ...

Osa 2: Vahvuuksien ylläpitäminen

Pohdi vielä, miten pidät yllä omia vahvuuksiasi.

  • Miten pidät mielessäsi ja harjoitat luonteenvahvuuksiasi?
  • Minkälaisissa tilanteissa vahvuutesi tulevat parhaiten esille?
  • Miten voit toteuttaa vahvuuksiasi siten, että se ei ole riippuvaista sosiaalisista suhteistasi ja tilanteista?
  • Mitä voisit kokeilla muistuttaaksesi itseäsi vahvuuksistasi?
  • Miten saisit vahvuudet kulkemaan mukanasi myös elämän vaikeissa hetkissä?

Voit myös miettiä erilaisia keinoja, joilla voit muistuttaa itseäsi vahvuuksistasi. Se voi tapahtua esimerkiksi valokuvien avulla. Kirjaa tähän vinkkejäsi

Omat keinoni vahvuuksien ylläpitämiseen

Loading ...