Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

3. Pura itseäsi koskevat haitalliset ajatukset

Pinttyneistä haitallisista ajatuksista voi päästä eroon, kun niitä tarkastelee perusteellisesti.

Tarkastele ajatuksen todenperäisyyttä

Onko ajatus totta? Voit esimerkiksi tutkia, onko ajatus aina ja jokaisessa tilanteessa pätevä.

  • Minkälaiset asiat puhuvat tämän ajatuksen tai uskomuksen puolesta?
  • Minkälaiset asiat todistavat tätä ajatusta tai uskomusta vastaan?

Esimerkiksi:

”Se, että palaan aina yksin tyhjään kotiin, vahvistaa ajatustani ja tunnettani siitä, että olen epäonnistunut. En ole saanut omaa perhettä, ja seurusteluyrityksetkin ovat päättyneet.”

Vai

”Olenko tosiaan täysin epäonnistunut kaikessa? Olen onnistunut saamaan kavereita, ja minulla on lämpimät suhteet sisaruksiini. Nämä todistavat sen puolesta, että en ole epäonnistunut kaikissa ihmissuhteissani.”

Muokkaa ajatusta vähemmän haitalliseksi

Alla olevien kysymysten avulla voit kartoittaa ajatuksesi haitallisuutta ja pyrkiä muokkaamaan sitä vähemmän haitalliseksi.

  • Auttaako ajatus sinua saavuttamaan sen, mitä haluat?
  • Auttaako ajatus sinua vähentämään tai estämään yksinäisyydentunteiden syntymistä tai syvenemistä?
  • Auttaako ajatus sinua vähentämään tai estämään sellaista käyttäytymistä, jota et halua?
  • Minkälainen olisi hyödyllinen ajatus, joka auttaisi sinua saavuttamaan tahtomasi, parantaisi oloasi ja kannustaisi sinua toimimaan tilannettasi edistävällä tavalla?

Voi olla vaikeaa löytää itselle sopivaa korjattua ajatusta. Olennaista on tutkia, minkälaiset vaihtoehtoiset ajatukset ovat hyödyllisyyden lisäksi myös uskottavia. Tavoitteena ei ole muuttaa ajatuksia positiivisiksi vaan realistisiksi ja useamman näkökulman huomioiviksi.

Esimerkiksi ajatus siitä, että on täysin epäonnistunut, voisi korjattuna olla: ”Olen usein kokenut epäonnistumia parisuhteissa, mutta minulla on myös hyviä kavereita. Opiskeluissani ja työssäni olen onnistunut ihan hyvin.”

Harjoitus: Itseen kohdistuvien ajatusten korjaaminen

Miksi?

Tässä harjoituksessa opit havainnoimaan, minkälaisia itseesi liittyviä yksinäisyyden herättämiä haitallisia ajatuksia sinulla on. Opit myös muokkaamaan näitä ajatuksia vähemmän haitallisiksi.

Miten?

Poimi aiemmin tekemästäsi Suhtautuminen itseesi -harjoituksesta itseesi liittyviä haitallisia ajatuksia. Käsittele niitä yksi kerrallaan.

Kirjoita, mitkä seikat puhuvat ajatuksen puolesta ja mitkä puhuvat sitä vastaan.

Pohdi, miten voisit muokata ajatusta vähemmän haitalliseksi. Kirjoita ylös korjattu ajatus.

Loading ...