Skip to main content

Intervention för depression hos unga, IPC

IPC-metoden används för att förebygga och behandla depressiva symtom hos ungdomar i åldern 12–18 år.

På den här sidan får du råd om hur du kommer igång med IPC. Du kan också lyssna på andra ungdomars erfarenheter av IPC. Dessutom finns här information för föräldrar och andra vuxna.

​IPC är en förkortning av det engelska begreppet Interpersonal Counselling, på svenska interpersonell handledning.

Materialet är producerat inom Helsingfors universitetssjukhus (HUS) projekt Första linjens terapier.

Vad är IPC?

IPC är en metod för att förebygga depressionssymtom och planera vård. IPC erbjuds bland annat i grundskolor, skolor på andrastadiet och i mentalvårdstjänster.

En IPC-period omfattar 3–6 möten med en IPC-arbetare. En IPC-arbetare kan till exempel vara en hälsovårdare eller en kurator.

I IPC behandlas relationer och livshändelser genom diskussion och övningar. Syftet är att minska depressionssymtom. Målet är också att stärka människorelationer och underlätta utmaningar som förekommer i dem.

Sinnesstämningen och relationer kan påverkas av till exempel

  • ​stora livsförändringar, såsom att föräldrarna separerar
  • svårigheter att komma överens med någon som står en nära
  • sorg och oro kopplad till en närståendes sjukdom eller död
  • känslighet, ensamhet och isolering
  • att man blir mobbad

I videoklippet berättar vi mer om idén med och målen för IPC-perioden.

I den här videon får du höra om en ung persons erfarenheter av IPC. Videon är baserad på en sann historia, och ungdomen spelas av Arttu Kierros.

Hur hjälper IPC?

Med IPC lär du dig att identifiera vilka faktorer som påverkar dina symtom. Du kommer att lära dig sätt att bättre klara av dessa saker och de känslor som är förknippade med dem.

I IPC:n lär du dig att minska stressen du upplever i utmanande situationer. Således minskar risken för återkommande depressionssymtom. Dessutom funderar du tillsammans med IPC-arbetaren på hur dina närstående kan stödja dig under och efter IPC:n.

​I IPC övar man också symtomidentifiering. På så sätt kan du också i fortsättningen söka hjälp i tid om det behövs.

Hur kan jag börja med IPC?

Du behöver ingen remiss för IPC. Du kan fråga någon som arbetar inom elevvården, till exempel din skolas hälsovårdare, hur du kan träffa en IPC-arbetare.

IPC-arbetaren kommer överens med dig om en intervju. I intervjun får du veta mer om metoden och ni bedömer tillsammans om den passar för din situation. I intervjun fattar ni beslut om huruvida du ska inleda en IPC-period.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

  • alltid i fickan som stöd
  • ingen inloggning
  • avslappnings- och mindfulnessövningar
  • tips för svåra situationer
  • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Sinua saattaa kiinnostaa myös