Skip to main content

Behandlingsprogram för ångest hos barn och unga, Cool Kids

Cool Kids är ett behandlingsprogram för ångest som är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och riktar sig barn och ungdomar. Cool Kids-programmet kan genomföras antingen individuellt eller i grupp och omfattar cirka tio möten.

Instruktörerna är utbildade och ackrediterade Cool Kids-arbetare inom bland annat primärvården, skolor och den specialiserade sjukvården. Cool Kids är en manualiserad behandling i vilken man använder arbetsböcker.

Vad är ångest?

​​​​​Ångest är ett fenomen som hör till livet och hjälper oss att klara av olika situationer.

Men ibland får oro och rädsla kopplad till ångesten för mycket utrymme, och då börjar ångestsymtomen störa livet. Inom vården pratar man om ångestsyndrom.

Titta på videon för att se hur en Cool Kids-träff kan se ut (textning på svenska inom kort).

Forskningsdata

Cool Kids är ett länge använt och utförligt undersökt behandlingsprogram

​​Cool Kids är ett behandlingsprogram för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med ångestsymtom som oro, social ångest och olika rädslor. Också personer med tvångssyndrom kan dra stor nytta av Cool Kids-programmet.

Cool Kids har utvecklats vid Macquarie University i Australien. Behandlingsprogrammet har genomförts sedan 1993 och dess effektivitet har studerats omfattande.

Programmet används i Australien, USA och Europa, och i Norden i bland annat Sverige. Vid HUS barn- och ungdomspsykiatri togs Cool Kids i bruk 2015.

​​​​​Cool Kids är en så kallad evidensbaserad metod. Studier visar att deltagande i programmet minskar ångestsymtom betydligt. Enligt studier blir cirka 60 % av barnen och ungdomarna av med sitt primära ångestsyndrom i slutet av behandlingsperioden.

Övningsformulär för utskrift och elektroniskt ifyllande

Här kan du ladda ner övningsformulär för Cool Kids-behandlingsprogrammet (av upphovsrättsliga skäl enbart på finska).

Samma övningsformulär finns också i arbetsböckerna. Du kan fylla i formulären nedan elektroniskt. Du kan också skriva ut extra kopior för de barn och ungdomar som deltar i behandlingsprogrammet och för deras föräldrar.​​

Övningsformulär för barn (på finska)

Övningsformulär för unga (på finska)

Övningsformulär för föräldrar (på finska)

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

  • alltid i fickan som stöd
  • ingen inloggning
  • avslappnings- och mindfulnessövningar
  • tips för svåra situationer
  • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi för ungdomar

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för flera olika tillstånd. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av