Skip to main content

Intervention för depression hos unga (IPC-metoden)

IPC-metoden används för att förebygga och behandla depressiva symtom hos ungdomar i åldern 12–18 år.

På den här sidan får du råd om hur du kommer igång med IPC. Du får också lyssna på andra ungdomars erfarenheter av IPC. Nedan ges även information för föräldrar och andra vuxna.

​IPC är en förkortning av det engelska begreppet Interpersonal Counselling, på svenska interpersonell handledning.

Materialet är producerat inom Helsingfors universitetssjukhus (HUS) projekt Första linjens terapier.

Vad är IPC?

IPC är en metod för att förebygga samt behandla depressionssymtom. IPC erbjuds bland annat i grundskolor, skolor på andra stadiet och via mentalvårdstjänster.

En IPC-vårdperiod omfattar 3–6 möten med en IPC-arbetare. IPC-arbetaren kan till exempel vara en hälsovårdare eller kurator.

Individens relationer och livshändelser bearbetas genom diskussion och övningar. Syftet är att minska depressionssymtom samt förstärka individens relationer och lösa olika relationsproblem.

Sinnesstämningen och relationer kan påverkas av till exempel:

  • ​stora livsförändringar, såsom att föräldrarna separerar
  • svårigheter att komma överens med någon som står en nära
  • sorg och oro kopplad till en närståendes sjukdom eller död
  • känslighet, blyghet, ensamhet och isolering
  • att man blir mobbad

Videon (2:51) nedan innehåller information om idén med och målen för IPC-perioden.

I  videon (2:16) nedan får du höra om en ung persons erfarenheter av IPC. Videon är baserad på en sann historia, och ungdomen spelas av Arttu Kierros.

Hur hjälper IPC?

Med hjälp av IPC lär du dig att identifiera vilka faktorer som påverkar dina symtom. Du lär dig sätt för att hantera dessa samt de känslor som är förknippade med dem.

Du lär dig även att minska på mängden stress du upplever i svåra situationer. Således minskar risken för återkommande depressionssymtom. Dessutom funderar du tillsammans med IPC-arbetaren på hur dina närstående kan stödja dig under och efter IPC:n.

​I IPC övar man också på att identifiera sina symtom. På så sätt kan du också i fortsättningen vid behov söka hjälp i tid.

Hur kan jag börja med IPC?

Du behöver ingen remiss för IPC. Du kan fråga någon som arbetar inom elevvården, till exempel skolans hälsovårdare, hur du kan träffa en IPC-arbetare.

IPC-arbetaren kommer överens med dig om en intervju. I intervjun får du veta mer om metoden och ni bedömer tillsammans om den passar för din situation. Sedan fattar ni beslut om huruvida du ska inleda en IPC-period.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

  • alltid i fickan som stöd
  • ingen inloggning
  • avslappnings- och mindfulnessövningar
  • tips för svåra situationer
  • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av