Skip to main content

Magnetstimulering av hjärnan

Vid magnetstimulering av hjärnan skickar man magnetimpulser mot huvudet som påverkar hur hjärncellerna fungerar. Oftast används det vid behandling av depression.

Vad är det?

Magnetstimulering av hjärnan kallas även transkraniell magnetstimulering, dvs. TMS-behandling. För närvarande används det mest för att behandla depression, men nya användningsmöjligheter undersöks.

Hur ofta och hur länge pågår det?

Vanligtvis ges åtminstone 10–20 behandlingar, ibland också mer. Det lönar sig att reservera 45–60 minuter för ett vårdbesök. Man genomför flera behandlingar i veckan.

Hur går det till?

Under åtgärden är patienten vaken och sitter i en vårdstol. Den sjukskötare eller läkare som ger behandlingen rör en stimuleringsspole på utsidan av patientens huvud, och denna ger snabba magnetiska impulser. De känns som impulser på toppen av huvudet. Målet är att patienten är så bekväm och smärtfri som möjligt under behandlingen.

Har det några biverkningar?

Behandlingen har få biverkningar och dessa är vanligtvis övergående. Det kan till exempel handla om trötthet eller huvudvärk. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av