Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för långvariga kroppsliga symtom!

Har du kroppsliga symtom, såsom värk eller utmattning? Besvärar de dig i ditt dagliga liv? Har du försökt få hjälp från hälso- och sjukvården, men inte fått någon ordentlig förklaring till eller lindring av dina symtom? Har du en bakomliggande sjukdom som trots vård fortfarande ger upphov till symtom?

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Det här egenvårdsprogrammet passar alla som har kroppsliga symtom som gör livet besvärande. Du behöver inte ha en diagnos på en fysisk eller psykisk sjukdom.

Det går att få hjälp mot långvariga kroppsliga symtom och lindra dem. Man kan faktiskt bli av med symtomen helt och hållet.

Detta egenvårdsprogram har utformats för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda Egenvårdsprogrammet för långvariga kroppsliga symtom

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
  • anonymt – du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst.

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om långvariga kroppsliga symtom.

Du lär dig att bättre förstå dina symtom samt vilka faktorer som orsakar och upprätthåller dem. 

Du får information om hur nervsystemet fungerar och hur det kan bli för känsligt för vissa stimuli. Du lär dig hur förväntningar, tankar och känningar påverkar de kroppsliga symtomen.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Genom att öva på att göra saker på ett nytt sätt kan du öka ditt välbefinnande och dina möjligheter att påverka ditt liv. Du lär dig metoder du kan använda för att hantera dina symtom, förbättra ditt hälsotillstånd och öka ditt välbefinnande.

Du lär dig att minska på mängden påfrestningar i ditt liv och förändra din inre röst. Genom att lära dig medveten närvaro kan du förändra hur du förhåller dig till dina symtom.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får information om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet. Du lär dig sätt att upprätthålla de resultat du har åstadkommit. 

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

En minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Att öva aktivt ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring 

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Det är fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.