Skip to main content

Nätterapier

Nätterapi är en effektiv vårdform med stöd av en terapeut. Med remiss kan du börja terapin på en vecka. Nätterapi är gratis för dem som bor i Finland.

Obs!

Det förekommer dröjsmål i behandlingen av pappersremisser. Situationen normaliseras i maj.

Vad är nätterapi?

Nätterapi är en terapeutstödd vårdform som görs via din egen dator eller smarttelefon. Terapin fokuserar på en viss utmaning - till exempel depression, sömnlöshet eller olika ångestsyndrom.

Du tar del av terapins innehåll varje vecka under en period på cirka 3-4 månader. Du får fundera på dina svårigheter, tanke- och funktionssätt och lär dig nya verksamhetsmodeller med hjälp av fakta- och videoinnehåll samt övningar. Korrekt riktad nätterapi har visat sig vara lika effektivt som psykoterapi där terapeuten möts fysiskt.

Mera om nätterapier

Alla nätterapiprogram

Följande nätterapier är tillgängliga på svenska. För tillfället är en del av programmen endast tillgängliga på finska.

Hur kan jag påbörja nätterapi?

Diskutera om din situation till exempel på din hälsostation eller hos arbets- eller studerandehälsovården. Vilken som helst läkare kan göra en remiss till nätterapi.