Precis som det finns många slags unga, finns det många slags föräldrar. Äldre föräldrar och yngre för-äldrar. Kärnfamiljer, ombildade familjer och allt däremellan. Gemensamt för alla föräldrar är att de i regel önskar sina barn allt väl och försöker stötta dem i alla möjliga situationer.

Ofta faller det sig naturligt för föräldrarna att hjälpa när de ser att något inte stämmer, eller när föräldern frågar vid matbordet: ”Hur var din dag då?”. Det viktigaste är ju också att föräldrarna är intresserade av den ungas vardag. Om föräldern ser att den unga inte mår bra, lönar det sig alltid att fråga den unga direkt, oavsett vilket svar man får. Om den unga inte känner för att prata just då är det bra att återkomma till saken senare. Om det finns två föräldrar i familjen är det bra att känna efter vilken av föräldrarna den unga hellre vill tala med just den här gången.

Det är särskilt viktigt är att man lyssnar, så att den unga får vräka över sin tyngsta börda på föräldern. Om förälderns oro för den unga bara ökar och ökar, ska man naturligtvis inte vara tvungen agera terapeut för den unga, utan då är det bra att också söka hjälp någon annanstans. Det är också förnuftigt med tanke på förälderns eget ork.

Hinder för att ta emot hjälp

Föräldrar kan ha fördomar mot professionell hjälp. De kanske är rädda för att bli skuldbelagda eller också kan de uppleva att de misslyckats som föräldrar. Fördomarna försvinner dock ofta när de för första gången träffar de personer som ska hjälpa dem.

Föräldrarna kan även själva ha svåra problem eller symtom som hindrar dem från att hjälpa den unga eller söka hjälp för denna. Föräldern kan till exempel vara så svårt psykiskt sjuk att han eller hon har svårt att ta hand om sig själv, än mindre om sina egna barn. Föräldern kan också ha ett så svårt missbruksproblem att han eller hon inte klarar av att söka hjälp för den unga. Det bästa som föräldern kan göra i det här läget är att själv söka hjälp eller vård. Det hjälper också den unga.

Tips för föräldrar

  • Lyssna på den unga, på riktigt
  • Fråga den unga dagligen "Hur mår du idag?”
  • Om ni ser att den ungas tillstånd eller beteende snabbt ändras finns det anledning att ta en närmare titt på situationen.
  • Om ni känner att ni inte kan stötta/hjälpa den unga tillräckligt, sök professionell hjälp i tid.

Vanhempainnetti (MLL) (enbart på finska)

Finlands Föräldraförbunds handbok för föräldrar: Vauhdilla aikuisuuteen - selviytymisopas nuorten vanhemmille (enbart på finska)

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Vad behöver ungdomar? (enbart på finska)

​ ​​