Skip to main content

Arbetsmiljöledning

Arbetsmiljöledning kombinerar faktorer som rör den anställdas kompetens, motivation och välbefinnande med organisationens mål och resurser. Målet med arbetsmiljöledning är att säkerställa att de anställdas arbetsförmåga bevaras och utvecklas samt att stödja arbetets produktivitet och kvalitet.

Arbetsmiljöledningen ska vara planmässig. Det är viktigt att den är en del av den strategiska ledningen.

Kom ihåg

Som anställd

När du är aktiv och tar ansvar för din egen arbetsförmåga och samarbetar med organisationen stöder du på ett betydande sätt en god arbetsmiljöledning. På så sätt bidrar du till att bygga upp en arbetsplats som främjar allas välbefinnande och framgång.

Som chef

Din roll är central för att arbetsmiljöledningen ska lyckas. Du kan i hög grad påverka hur väl principerna och praxis för arbetsmiljöledning i organisationen genomförs i det dagliga arbetet.

Som representant för företagshälsovården

När företagshälsovården har ett nära samarbete med organisationen kan den spela en viktig roll i den strategiska arbetsmiljöledningen och stödet för de anställdas välbefinnande.

Nyttiga länkar

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Verktygslådan för psykisk hälsa är Arbetshälsoinstitutets publikation för arbetsplatser och företagshälsovård. Den innehåller perspektiv och lösningar för att bygga upp en arbetskultur som stöder det psykiska välbefinnandet.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av