Skip to main content

Återhämtning från arbetet

Återhämtning från arbetet innebär återhämtning från psykisk, känslomässig och/eller fysisk belastning som orsakas av arbetsuppgifterna. Återhämtningen kan bestå av vila, hobbyer, motion eller social samvaro.

Återhämtningsmetoderna hjälper till att upprätthålla eller förbättra arbetsförmågan och välbefinnandet. Att lära sig nya saker, kompetensutveckling, ett meningsfullt arbete och en känsla av gemenskap stöder också återhämtningen från arbetet.   

Återhämtningen bör också ske under arbetsdagen.  Återhämtning är viktigt för att stress och utmattning inte ska hopa sig och försämra prestationsförmågan och hälsan på lång sikt.

Kom ihåg

  • För att upprätthålla arbetshälsan krävs insatser av både individen och arbetsplatsen. Som anställd kan du diskutera öppet på din arbetsplats vilka metoder ni skulle kunna använda för att främja välbefinnandet.
  • Som chef är du inte ensam ansvarig för dina anställdas välbefinnande. De bästa resultaten uppnår man när alla parter är engagerade i arbetshälsan.
  • Det är viktigt att företagshälsovården arbetar proaktivt och i samarbete med hela kundorganisationen för att uppnå bästa möjliga arbetshälsa.

Nyttiga länkar

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Återhämtningsräknaren är Arbetshälsoinstitutets publikation om hur man kan återhämta sig bättre under arbetsdagen vid distansarbete och närarbete.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av