Skip to main content

Arbetsstress och utbrändhet

Om kraven och förväntningarna på jobbet överstiger den anställdas resurser kan hen bli stressad och utmattad. Den anställda kan så småningom känna att hen inte orkar med situationen. Om arbetsstressen blir långvarig leder den till utbrändhet.

Utbrändhet är ett långvarigt sinande av energi. Den fysiska, mentala och intellektuella prestationsförmågan minskar. Utbrändhet orsakas av en ständig ansträngning och belastning som orsakas av arbetet. Belastningen kan ha en negativ inverkan på personens arbetsprestation, hälsa och välbefinnande.

Kom ihåg

  • Som anställd ska du komma ihåg att identifiering och hantering av utbrändhet bidrar till ett bättre välbefinnande på lång sikt.
  • Som chef ska du komma ihåg att din roll är central när det gäller att förebygga och behandla utbrändhet. Att ge rätt typ av stöd i rätt tid samt ha tillräckliga resurser hjälper de anställda att må bättre och arbeta mer effektivt.

När och var kan man få hjälp?

Beroende på din position, kontakta vid behov med låg tröskel  

  • företagshälsovården 
  • chefen 
  • den anställda 
  • personalförvaltningen

Nyttiga länkar

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammen för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av