Skip to main content

Nätverksmöte

På nätverksmötet diskuterar den anställda, chefen och representanten för företagshälsovården den anställdas hälsotillstånd, arbetsförmåga och eventuella risker eller problem i anknytning till jobbet.

Målet med nätverksmötet är att främja en fungerande arbetsplats och den anställdas hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande på arbetsplatsen.  

När är det nödvändigt med ett nätverksmöte?

Initiativet till ett nätverksmöte kan komma från den anställda själv, chefen, företagshälsovården eller personalavdelningen. Vid behov kan även förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktigen eller en annan expert delta i mötet. 

Ett möte kan behövas till exempel när en anställd återvänder från en lång sjukfrånvaro eller när arbetsuppgifterna förändras avsevärt. Om det är fråga om arbetsuppgifter som kommer att förändras mycket kan man till exempel ta reda på om de nya arbetsuppgifterna är lämpliga med tanke på personens hälsa och funktionsförmåga.  

På nätverksmötet kan man också behandla förhållanden och arrangemang på arbetsplatsen som påverkar den anställdas hälsa. 

Kom ihåg

För att nätverksmötet ska lyckas är det viktigt att alla parter vet varför mötet hålls.

Nyttiga länkar

Handlingsmodellen för arbetsmiljöledning för att främja den psykiska hälsan är Kevas publikation för chefer och personalförvaltning.   

Arbetsboken Kompassen är Kevas publikation för anställda som funderar över sin kompetens och riktning.

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av