Skip to main content

Hur kan jag hjälpa någon som löper risk att begå självmord?

Anhöriga har ofta en viktig roll i att den som löper risk för självmord får hjälp. En bekant eller förbipasserande som märker självmordsavsikter kan också rädda ett liv. På den här sidan berättar vi hur man kan upptäcka risk för självmord och hur man kan ingripa.

Det är inte alltid möjligt att identifiera risken för självmord eller förhindra självdestruktiva handlingar. Ofta ser anhöriga dock tecken på att allt inte är bra. De flesta som har begått självmord har kommunicerat sina avsikter på förhand. 

En person som överväger självmord kan till exempel 

  • berätta att hen upplever att hen har hamnat i en återvändsgränd 
  • prata direkt om sina självdestruktiva avsikter, till exempel berätta att hen vill dö eller tänker på att ta livet av sig 
  • prata indirekt om sina självdestruktiva avsikter, till exempel genom att skämta om det eller att prata om att självdestruktiva handlingar är rättfärdigade 
  • ordna med saker inför sin död eller ta farväl på olika sätt 
  • skaffa den utrustning som behövs för självmordet. 

Kom ihåg

Om något får dig att misstänka att en person överväger självmord, låt det inte bara vara. 

Hur kan man hjälpa en person som löper risk för självmord? 

Du behöver inte kunna agera precis rätt eller veta vad du ska säga. Situationen, vad man vill och behöver ser olika ut för alla som löper risk för självmord.  

Det viktigaste är att du visar ett intresse och en vilja att hjälpa. Det behöver inte vara helt smidigt gjort. Om du till exempel råkar såra någon annan i en känslig situation kan du alltid be om ursäkt.  

Sitt inte ensam med din oro och dina egna känslor i situationen. Du kan få stöd och råd genom till exempel Mieli rf:s kristelefon, tfn 09 2525 0112 och anhörigas stöd för mentalvården FinFami.  

Hur ska jag agera om risken för självmord är akut? 

Man bör alltid uppmana en person som berättar om självmordstankar att söka hjälp, men det kan man oftast göra även under de kommande dagarna. Du kan få en uppfattning av hur akut behovet av hjälp är genom att fråga direkt om självmordstankarna. 

Om en person har vidtagit åtgärder för att begå självmord, eller berättar att hen tänker göra det, är risken och behovet av hjälp akut. 

  • Även en påverkad eller psykotisk person som har pratat lite svävande om självskadebeteende är också i stor fara. En sådan person bör inte lämnas ensam.  
  • Om det verkar som att personen kan komma att begå självmord omedelbart, agera direkt. Om du inte själv kan vara på plats, ordna så att någon annan är med personen och hjälper hen till professionell hjälp. 
  • I nödsituationer kan du be om hjälp och råd via nödnumret 112. 
  • Om en självdestruktiv person beter sig aggressivt eller har ett vapen, ring 112. 

Praktiska instruktioner

Erfarenheter av handlingar och ord som har hjälpt i en självdestruktiv kris

“När jag är självdestruktiv hjälper alla trevliga och omtänksamma ord eller meningar. De kan komma från bekanta eller okända personer. Det hjälper inte med roliga minnen, för i tankarna snurrar bara ens eget misslyckande runt. Framtiden ger inte heller något hopp. Det enda hoppet är i nuet. Att man ser något kul i livet just då. Det räcker med något litet.”

“När självskadebeteendet är som starkast har det bästa varit att hjälpsamma människor är närvarande och samtalar på ett lugnt och sansat sätt. Det värsta är om andra skuldbelägger en eller visar sitt ogillande i stil med “varför gjorde du så där?”. En självdestruktiv person mår väldigt dåligt. Det handlar inte om att man vill få uppmärksamhet.”

“När jag var självdestruktiv hade jag velat att man sa till mig: “Du är älskad och viktig”, “Jag finns här för dig så länge som du vill”, “Vi kan sitta tysta tillsammans, vi behöver inte säga något”.

“Det känns som att inga ord når fram till mig när jag är i ett självdestruktivt tillstånd. Det som hjälper bäst är själva känslan av att en annan person är närvarande och bär mig en stund. Det är en tröst om hen förmedlar en genuin förståelse och vilja att hjälpa.”

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av