Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för självskadebeteende!

Har du skurit dig eller på annat sätt skadat dig avsiktligt? Letar du efter sätt att hantera att du mår dåligt och att sluta skära dig? Är du fortfarande osäker på ditt förhållande till självskadande och behöver information? Detta egenvårdsprogram erbjuder hjälp för att bli av med självskadebeteende.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Det här egenvårdsprogrammet riktar sig främst till ungdomar. Självskadebeteende förekommer dock i alla åldrar, och även vuxna kan ha nytta av detta egenvårdsprogram. Du kan använda programmet på egen hand eller som tillägg till annan vård och behandling.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

Boken Vapaaksi viiltelystä, som Förlags Ab Duodecim gav ut 2014, har använts när detta egenvårdsprogram tagits fram. Egenvårdsprogrammet har förnyats 2023.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om självskadebeteende.

Du får stöd med att identifiera orsakerna till självskadebeteende och får reflektera över din inställning till att skada dig själv. Du kan reda ut på vilken nivå ditt självskadebeteende är samt om du är beroende av det.

Du får fundera på om du vill sluta skada dig och får information om hur man behandlar självskadebeteende.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

I den här delen lär du dig sätt att hantera dina känslor och handlingar i en krissituation. Du bekantar dig med medveten närvaro och acceptans.

Du hittar sätt att gå vidare från svåra situationer. Du lär dig problemlösningsförmågor och hur du berättar för andra om ditt självskadebeteende.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Den sista delen hjälper dig att rikta tankarna mot framtiden.

Du går igenom vad du har lärt dig och funderar på sätt som hjälper dig att orka i vardagen.

Du får en minneslista för egenvård vid självskadebeteende. Du kan sedan använda listan som stöd vid svåra situationer. Du får också information om var du vid behov kan söka hjälp.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta program

 • baserar sig på säkra och evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan även som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Yrkespersonen kan 

 • utvärdera ifall den unga personen har tillräckligt med ork för att delta i egenvården
 • hjälpa den unga personen att välja rätt egenvårdsprogram
 • välja ut övningar och sidor med information som lämpar sig för unga
 • utföra övningar tillsammans med den unga personen
 • stöda och vägleda den unga i genomförandet av egenvårdsprogrammet.

Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. Vid behov kan man träffas flera gånger.

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.