Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för självskadebeteende!

Har du skurit dig eller på annat sätt skadat dig avsiktligt? Letar du efter sätt att hantera att du mår dåligt och att sluta skära dig? Är du fortfarande osäker på ditt förhållande till självskadande och behöver information? Detta egenvårdsprogram erbjuder hjälp för att bli av med självskadebeteende.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Det här egenvårdsprogrammet riktar sig främst till ungdomar. Självskadebeteende förekommer dock i alla åldrar, och även vuxna kan ha nytta av detta vårdprogram. Du kan använda programmet på egen hand eller som tillägg till annan vård och behandling.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Boken Vapaaksi viiltelystä, som Förlags Ab Duodecim gav ut 2014, har använts när detta egenvårdsprogram tagits fram. Egenvårdsprogrammet har förnyats 2023.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om självskadebeteende.

Du får stöd med att identifiera orsakerna till självskadebeteende och får reflektera över din inställning till att skada dig själv. Du kan reda ut på vilken nivå ditt självskadebeteende är samt om du är beroende av det.

Du får fundera på om du vill sluta skada dig och får information om hur man behandlar självskadebeteende.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

I den här delen lär du dig sätt att hantera dina känslor och handlingar i en krissituation. Du bekantar dig med medveten närvaro och acceptans.

Du hittar sätt att gå vidare från svåra situationer. Du lär dig problemlösningsförmågor och hur du berättar för andra om ditt självskadebeteende.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Den sista delen hjälper dig att rikta tankarna mot framtiden.

Du går igenom vad du har lärt dig och funderar på sätt som hjälper dig att orka i vardagen.

Du får en minneslista för egenvård vid självskadebeteende. Du kan sedan använda listan som stöd vid svåra situationer. Du får också information om var du vid behov kan söka hjälp.

Annan vård och annat stöd

Det lönar sig alltid att prata med en närstående eller en yrkesutbildad person om du mår dåligt.

Du bör omedelbart söka hjälp, särskilt om du har

  • ständig hopplöshet
  • tankar om död eller självmord, eller
  • ständiga svårigheter att klara av din vardag, till exempel skola eller studier.

Det lönar sig även att söka hjälp om du känner att du inte får tillräckligt med stöd av detta egenvårdsprogram.

Om du är det minsta orolig för de fysiska skador som uppstått, var inte rädd för att ringa närmaste hälsostation eller jourhjälpen (116117). Du får också akut hjälp från till exempel den nationella krisrådgivningen (09 2525 0111) och Sekasin-chatten. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet

•    bygger på evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
•    består av tre delar
•    innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera symtom i vardagen. 

Det här är också ett verktyg för yrkesutbildade personer

Egenvårdsprogrammet kan användas som stöd för grupper eller individuella samtal i sin helhet eller i delar.
Den yrkesutbildade personen kan ge stöd och handledning i övningarna. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behöver man vanligtvis träffas 1–3 gånger. Då kan du till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst 

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till och med ta en kaffepaus vid datorn medan du läser på om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över. För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gå igenom programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.