Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Epävakauteen kuuluu voimakkaita tunteiden vaihteluita ja tunnehaavoittuvuutta.

Jos oireet selvästi heikentävät toimintakykyä, voi kyseessä olla epävakaa persoonallisuushäiriö. Se on diagnosoitava mielenterveyden häiriö. Lievempää epävakautta esiintyy myös ilman, että kyseessä on persoonallisuushäiriö.

Epävakauden kolme keskeisintä oirekokonaisuutta ovat

  • tunne-elämän epävakaus
  • käyttäytymisen säätelyn häiriöt
  • ihmissuhteiden vaikeudet

Tunteiden ja mielialojen säätelyn vaikeus on epävakaudessa tavallista. Keskeistä on

  1. herkkyys tunneärsykkeille
  2. tunnereaktioiden voimakkuus
  3. hidas palautuminen perustasolle

Muista

Voimakkaita tunteiden vaihteluita kutsutaan epävakaudeksi. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsii 1/100. Tunteiden epävakautta esiintyy myös ilman persoonallisuushäiriötä.